top of page

VIDEOS

CÁC THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN QUA KÊNH YOUTUBE

Bài Giảng Thánh Lễ CN XII

Thường Niên Năm B

Trực Tuyến (June 23rd, 2024)

Thánh Lễ CN XIII

Thường Niên Năm B

Trực Tuyến (June 30th, 2024)

Thánh Lễ CN XIV

Thường Niên Năm B

Trực Tuyến (July 7th, 2024)

Thánh Lễ CN XV

Thường Niên Năm B

Trực Tuyến (July 14th, 2024)

Bài Giảng Thánh Lễ CN

Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B

Trực Tuyến (May 26th, 2024)

Bài Giảng Thánh Lễ CN Lễ

Mình Máu Thánh Chúa Năm B

Trực Tuyến (June 02, 2024)

Thánh Lễ CN X Thường Niên

Năm B

Trực Tuyến (June 09, 2024)

Thánh Lễ CN XI Thường Niên  Năm B

Trực Tuyến (June 16, 2024)

Thánh Lễ CN VI Phục Sinh 

Năm B

Trực Tuyến (May 5th, 2024)

Thánh Lễ CN Lễ Chúa

Thăng Thiên Năm B

Trực Tuyến (May 12th, 2024)

Thánh Lễ Thêm Sức

Confirmation Mass

Trực Tuyến (May 12th, 2024)

Thánh Lễ Rước Lễ Lần Đầu

The Holy Communion Mass

Trực Tuyến (May 19th, 2024)

Bài Giảng CN II Phục Sinh 

Kính Lòng Chúa Thương Xót

Trực Tuyến (April 07, 2024)

Thánh Lễ CN III Phục Sinh 

Năm B

Trực Tuyến (April 14, 2024)

Bài Giảng Thánh Lễ CN IV

Phục Sinh Năm B

Trực Tuyến (April 21, 2024)

Thánh Lễ CN V Phục Sinh 

Năm B

Trực Tuyến (April 28, 2024)

Thứ Năm Tuần Thánh

Thánh Lễ Tiệc Ly

Trực Tuyến (March 28, 2024)

Thứ Sáu Tuần Thánh

Chặng Đàng Thánh Giá

Trực Tuyến (March 29, 2024)

Thứ Bảy Tuần Thánh

Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

Trực Tuyến (March 30, 2024)

Thánh Lễ Chúa Nhật 

Phục Sinh

Trực Tuyến (March 31, 2024)

Bài Giảng Thánh Lễ CN III 

Mùa Chay Năm B

Trực Tuyến (March 03, 2024)

Thánh Lễ CN IV

Mùa Chay Năm B

Trực Tuyến (March 10, 2024)

Thánh Lễ CN V

Mùa Chay Năm B

Trực Tuyến (March 17, 2024)

Bài Giảng Thánh Lễ CN Lễ Lá

Năm B

Trực Tuyến (March 24, 2024)

Thánh Lễ Giao Thừa  

Xuân Giáp Thìn

Trực Tuyến (February 09, 2024)

Thánh Lễ Tân Niên 

Xuân Giáp Thìn 2024

Trực Tuyến (February 10, 2024)

Thánh Lễ Chúa Nhật I Mùa Chay 

Năm B

Trực Tuyến (February 18, 2024)

Bài Giảng Thánh Lễ CN II 

Mùa Chay Năm B

Trực Tuyến (February 25, 2024)

Thánh Lễ Chúa Nhật II

Thường Niên Năm B

Trực Tuyến (January 14, 2024)

Thánh Lễ Chúa Nhật III

Thường Niên Năm B

Trực Tuyến (January 21, 2024)

Bài Giảng Thánh Lễ 

CN IV Thường Niên Năm B

Trực Tuyến (January 28, 2024)

Bài Giảng Thánh Lễ 

CN V Thường Niên Năm B

Trực Tuyến (February 04, 2024)

Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh

Năm B

Trực Tuyến (December 24, 2023)

Thánh Lễ Giáng Sinh

Năm B

Trực Tuyến (December 25, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật

Lễ Thánh Gia Năm B

Trực Tuyến (December 31, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật

Lễ Chúa Hiển Linh Năm B

Trực Tuyến (January 07, 2024)

Thánh Lễ Chúa Nhật I

Mùa Vọng, Năm B

Trực Tuyến (December 03, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật II

Mùa Vọng, Năm B

Trực Tuyến (December 10, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật III

Mùa Vọng, Năm B

Trực Tuyến (December 17, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật IV

Mùa Vọng, Năm B

Trực Tuyến (December 24, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật XXXI

Thường Niên Năm A

Trực Tuyến (November 05, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật XXXII

Thường Niên Năm A

Trực Tuyến (November 12, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật XXXIII

Thường Niên Năm A

Trực Tuyến (November 19, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật 

Lễ Chúa Ki-tô Vua Vũ Trụ

Trực Tuyến (November 26, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật XXVII

Thường Niên Năm A

Trực Tuyến (October 08, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật XXVIII

Thường Niên Năm A

Trực Tuyến (October 15, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật XXIX

Thường Niên Năm A

Trực Tuyến (October 22, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật XXX

Thường Niên Năm A

Trực Tuyến (October 29, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật XXIII

Thường Niên Năm A

Trực Tuyến (September 10, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật XXIV

Thường Niên Năm A

Trực Tuyến (September 17, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật XXV

Thường Niên Năm A

Trực Tuyến (September 24, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật XXVI

Thường Niên Năm A

Trực Tuyến (October 01, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật XIX

Thường Niên Năm A

Trực Tuyến (August 13, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật XX

Thường Niên Năm A

Trực Tuyến (August 20, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật XXI

Thường Niên Năm A

Trực Tuyến (August 27, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật XXII

Thường Niên Năm A

Trực Tuyến (September 03, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật XII

Thường Niên Năm A

Trực Tuyến (June 25, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật XVI

Thường Niên Năm A

Trực Tuyến (July 23, 2023)

Bài Giảng Thánh Lễ Chúa Nhật XVII

Thường Niên Năm A

Trực Tuyến (July 30, 2023)

Bài Giảng Thánh Lễ Chúa Nhật XVIII

Thường Niên Năm A

Trực Tuyến (August 06, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật

Lễ Chúa Ba Ngôi

Trực Tuyến (June 04, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật

Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Trực Tuyến (June 11, 2023)

Thánh Lễ Rước Lễ Lần Đầu

First Holy Communion Mass

Trực Tuyến (June 11, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật XI

Thường Niên Năm A

Trực Tuyến (June 18, 2023)

Thánh Lễ Thêm Sức

Confirmation Mass

Trực Tuyến (May 09, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật

VI Phục Sinh

Trực Tuyến (May 14, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật

Lễ Chúa Thăng Thiên

Trực Tuyến (May 21, 2023)

Thánh Lễ CN Lễ Chúa

Thánh Thần Hiện Xuống

Trực Tuyến (May 28, 2023)

Thánh Lễ

Chúa Nhật III Phục Sinh

Trực Tuyến (April 23, 2023)

Thánh Lễ

Chúa Nhật IV Phục Sinh

Trực Tuyến (April 30, 2023)

Thánh Lễ

Chúa Nhật V Phục Sinh

Trực Tuyến (May 07, 2023)

Rước Kiệu Thánh Giuse

Bổn Mạng Giáo Xứ

Trực Tuyến (May 07, 2023)

Thứ Năm Tuần Thánh - Thánh Lễ Tiệc Ly

Trực Tuyến (April 06, 2023)

Thánh Lễ

Vọng Phục Sinh

Trực Tuyến (April 8, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật

Đại Lễ Phục Sinh

Trực Tuyến (April 9, 2023)

Bài Giảng Thánh Lễ CN III

Mùa Chay, Năm A

Trực Tuyến (March 12, 2023)

Bài Giảng Thánh Lễ CN IV

Mùa Chay, Năm A

Trực Tuyến (March 19, 2023)

Bài Giảng Thánh Lễ CN V

Mùa Chay, Năm A

Trực Tuyến (March 26, 2023)

Thánh Lễ CN VI

Thường Niên, Năm A

Trực Tuyến (February 12, 2023)

Bài Giảng Thánh Lễ CN VII

Thường Niên, Năm A

Trực Tuyến (February 19, 2023)

Thánh Lễ CN I Mùa Chay

Năm A

Trực Tuyến (February 26, 2023)

Thánh Lễ CN II Thường Niên

Năm A

Trực Tuyến (January 15, 2023)

Thánh Lễ CN III Thường Niên

Tân Niên Quý Mão

Trực Tuyến (January 22, 2023)

Bài Giảng Thánh Lễ CN IV

Thường Niên, Năm A

Trực Tuyến (January 29, 2023)

Bài Giảng Thánh Lễ

Chúa Nhật II Phục Sinh

Trực Tuyến (April 16, 2023)

Bài Giảng Thánh Lễ CN Lễ Lá

Năm A

Trực Tuyến (April 02, 2023)

Thánh Lễ CN II Mùa Chay

Năm A

Trực Tuyến (March 05, 2023)

Bài Giảng Thánh Lễ CN V

Thường Niên, Năm A

Trực Tuyến (February 05, 2023)

Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh

 Năm A

Trực Tuyến (December 24, 2022)

Thánh Lễ Giáng Sinh

 Năm A

Trực Tuyến (December 25, 2022)

Thánh Lễ CN Lễ Đức Mẹ Là Mẹ

Thiên Chúa,  Năm A

Trực Tuyến (January 01, 2023)

Thánh Lễ CN Lễ Chúa Hiển Linh

Năm A

Trực Tuyến (January 08, 2023)

Lễ Thánh Hiến (Vĩnh Khấn)

Sr. Maria Phạm Thị Thu Trang

Trực Tuyến (November 27, 2022)

Thánh Lễ CN II Mùa Vọng

Năm A

Trực Tuyến (December 04, 2022)

Bài Giảng Thánh Lễ

CN III Mùa Vọng Năm A

Trực Tuyến (December 11, 2022)

Bài Giảng Thánh Lễ

CN IV Mùa Vọng Năm A

Trực Tuyến (December 18, 2022)

bottom of page