top of page

VIDEOS

CÁC THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN QUA KÊNH YOUTUBE

Thánh Lễ Chúa Nhật XXXI

Thường Niên Năm A

Trực Tuyến (November 05, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật XXXII

Thường Niên Năm A

Trực Tuyến (November 12, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật XXXIII

Thường Niên Năm A

Trực Tuyến (November 19, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật 

Lễ Chúa Ki-tô Vua Vũ Trụ

Trực Tuyến (November 26, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật XXVII

Thường Niên Năm A

Trực Tuyến (October 08, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật XXVIII

Thường Niên Năm A

Trực Tuyến (October 15, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật XXIX

Thường Niên Năm A

Trực Tuyến (October 22, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật XXX

Thường Niên Năm A

Trực Tuyến (October 29, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật XXIII

Thường Niên Năm A

Trực Tuyến (September 10, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật XXIV

Thường Niên Năm A

Trực Tuyến (September 17, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật XXV

Thường Niên Năm A

Trực Tuyến (September 24, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật XXVI

Thường Niên Năm A

Trực Tuyến (October 01, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật XIX

Thường Niên Năm A

Trực Tuyến (August 13, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật XX

Thường Niên Năm A

Trực Tuyến (August 20, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật XXI

Thường Niên Năm A

Trực Tuyến (August 27, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật XXII

Thường Niên Năm A

Trực Tuyến (September 03, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật XII

Thường Niên Năm A

Trực Tuyến (June 25, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật XVI

Thường Niên Năm A

Trực Tuyến (July 23, 2023)

Bài Giảng Thánh Lễ Chúa Nhật XVII

Thường Niên Năm A

Trực Tuyến (July 30, 2023)

Bài Giảng Thánh Lễ Chúa Nhật XVIII

Thường Niên Năm A

Trực Tuyến (August 06, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật

Lễ Chúa Ba Ngôi

Trực Tuyến (June 04, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật

Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Trực Tuyến (June 11, 2023)

Thánh Lễ Rước Lễ Lần Đầu

First Holy Communion Mass

Trực Tuyến (June 11, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật XI

Thường Niên Năm A

Trực Tuyến (June 18, 2023)

Thánh Lễ Thêm Sức

Confirmation Mass

Trực Tuyến (May 09, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật

VI Phục Sinh

Trực Tuyến (May 14, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật

Lễ Chúa Thăng Thiên

Trực Tuyến (May 21, 2023)

Thánh Lễ CN Lễ Chúa

Thánh Thần Hiện Xuống

Trực Tuyến (May 28, 2023)

Thánh Lễ

Chúa Nhật III Phục Sinh

Trực Tuyến (April 23, 2023)

Thánh Lễ

Chúa Nhật IV Phục Sinh

Trực Tuyến (April 30, 2023)

Thánh Lễ

Chúa Nhật V Phục Sinh

Trực Tuyến (May 07, 2023)

Rước Kiệu Thánh Giuse

Bổn Mạng Giáo Xứ

Trực Tuyến (May 07, 2023)

Thứ Năm Tuần Thánh - Thánh Lễ Tiệc Ly

Trực Tuyến (April 06, 2023)

Thánh Lễ

Vọng Phục Sinh

Trực Tuyến (April 8, 2023)

Thánh Lễ Chúa Nhật

Đại Lễ Phục Sinh

Trực Tuyến (April 9, 2023)

Bài Giảng Thánh Lễ CN III

Mùa Chay, Năm A

Trực Tuyến (March 12, 2023)

Bài Giảng Thánh Lễ CN IV

Mùa Chay, Năm A

Trực Tuyến (March 19, 2023)

Bài Giảng Thánh Lễ CN V

Mùa Chay, Năm A

Trực Tuyến (March 26, 2023)

Thánh Lễ CN VI

Thường Niên, Năm A

Trực Tuyến (February 12, 2023)

Bài Giảng Thánh Lễ CN VII

Thường Niên, Năm A

Trực Tuyến (February 19, 2023)

Thánh Lễ CN I Mùa Chay

Năm A

Trực Tuyến (February 26, 2023)

Thánh Lễ CN II Thường Niên

Năm A

Trực Tuyến (January 15, 2023)

Thánh Lễ CN III Thường Niên

Tân Niên Quý Mão

Trực Tuyến (January 22, 2023)

Bài Giảng Thánh Lễ CN IV

Thường Niên, Năm A

Trực Tuyến (January 29, 2023)

Bài Giảng Thánh Lễ

Chúa Nhật II Phục Sinh

Trực Tuyến (April 16, 2023)

Bài Giảng Thánh Lễ CN Lễ Lá

Năm A

Trực Tuyến (April 02, 2023)

Thánh Lễ CN II Mùa Chay

Năm A

Trực Tuyến (March 05, 2023)

Bài Giảng Thánh Lễ CN V

Thường Niên, Năm A

Trực Tuyến (February 05, 2023)

Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh

 Năm A

Trực Tuyến (December 24, 2022)

Thánh Lễ Giáng Sinh

 Năm A

Trực Tuyến (December 25, 2022)

Thánh Lễ CN Lễ Đức Mẹ Là Mẹ

Thiên Chúa,  Năm A

Trực Tuyến (January 01, 2023)

Thánh Lễ CN Lễ Chúa Hiển Linh

Năm A

Trực Tuyến (January 08, 2023)

Lễ Thánh Hiến (Vĩnh Khấn)

Sr. Maria Phạm Thị Thu Trang

Trực Tuyến (November 27, 2022)

Thánh Lễ CN II Mùa Vọng

Năm A

Trực Tuyến (December 04, 2022)

Bài Giảng Thánh Lễ

CN III Mùa Vọng Năm A

Trực Tuyến (December 11, 2022)

Bài Giảng Thánh Lễ

CN IV Mùa Vọng Năm A

Trực Tuyến (December 18, 2022)

Thánh Lễ CN XXXI Thường Niên, Năm C

Trực Tuyến (October 30, 2022)

Thánh Lễ CN XXXII Thường Niên, Năm C

Trực Tuyến (November 06, 2022)

Thánh Lễ Chúa Ki-tô Vua

Năm C

Trực Tuyến (November 20, 2022)

Thánh Lễ Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Trực Tuyến (November 24, 2022)

Thánh Lễ CN XXVIII Thường Niên, Năm C

Trực Tuyến (October 09, 2022)

Thánh Lễ CN XXVIII Thường Niên, Năm C

Trực Tuyến (October 09, 2022)

Thánh Lễ CN XXIX Thường Niên, Năm C

Trực Tuyến (October 16, 2022)

Thánh Lễ CN XXX Thường Niên, Năm C

Trực Tuyến (October 23, 2022)

Thánh Lễ CN XXIV Thường Niên

Năm C

Trực Tuyến (September 11, 2022)

Thánh Lễ CN XXV Thường Niên

Năm C

Trực Tuyến (September 18, 2022)

Thánh Lễ CN XXVI Thường Niên

Năm C

Trực Tuyến (September 25, 2022)

Thánh Lễ CN XXVII Thường Niên

Năm C

Trực Tuyến (October 02, 2022)

Thánh Lễ CN XX Thường Niên

Năm C

Trực Tuyến (August 14, 2022)

Thánh Lễ CN XXI Thường Niên

Năm C

Trực Tuyến (August 21, 2022)

Thánh Lễ CN XXII Thường Niên

Năm C

Trực Tuyến (August 28 , 2022)

Thánh Lễ CN XXIII Thường Niên

Năm C

Trực Tuyến (September 04, 2022)

Trại Hè TNTT - Về Đất Hứa

Youth Summer Camp

July 15-17, 2022

Thánh Lễ CN XVII Thường Niên

Năm C

Trực Tuyến (July 24, 2022)

Thánh Lễ CN XVIII Thường Niên

Năm C

Trực Tuyến (July 31, 2022)

Thánh Lễ CN XIX Thường Niên

Năm C

Trực Tuyến (August 07, 2022)

Thánh Lễ CN XIII Thường Niên

Năm C

Trực Tuyến (June 26, 2022)

Thánh Lễ CN XIV Thường Niên

Năm C

Trực Tuyến (July 03, 2022)

Thánh Lễ CN XV Thường Niên

Năm C

Trực Tuyến (July 10, 2022)

Thánh Lễ CN XVI Thường Niên

Năm C

Trực Tuyến (July 17, 2022)

Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

Rước Lễ Lần Đầu-First Holy Communion Mass

Trực Tuyến (June 12, 2022)

Thánh Lễ Chúa Nhật 

Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Trực Tuyến (June 19, 2022)

Thánh Lễ Thêm Sức 

Confirmation Mass

Trực Tuyến (June 21, 2022)

Thánh Lễ Chúa Nhật V Phục Sinh

Năm C

Trực Tuyến (May 15, 2022)

Thánh Lễ Chúa Nhật VI Phục Sinh

Năm C

Trực Tuyến (May 22, 2022)

Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Chúa

Thăng Thiên Năm C

Trực Tuyến (May 29, 2022)

Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh

Thần Hiện Xuống, Năm C

Trực Tuyến (June 05, 2022)

Thánh Lễ Chúa Nhật Phục Sinh

Năm C

Trực Tuyến (April 17, 2022)

Thánh Lễ Chúa Nhật II Phục Sinh

Năm C

Trực Tuyến (April 24, 2022)

Thánh Lễ Chúa Nhật III Phục Sinh

Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ

Trực Tuyến (May 01, 2022)

Thánh Lễ Chúa Nhật IV Phục Sinh

Năm C

Trực Tuyến (May 08, 2022)

Thánh Lễ Chúa Nhật IV Mùa Chay

Năm C

Trực Tuyến (March 27, 2022)

Thánh Lễ Chúa Nhật IV Mùa Chay

Năm C

Trực Tuyến (April 03, 2022)

Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

Năm C

Trực Tuyến (April 16, 2022)

Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá

Năm C

Trực Tuyến (April 10, 2022)

Thánh Lễ Chúa Nhật VIII Thường Niên

 Năm C

Trực Tuyến (February 27, 2022)

Thánh Lễ Chúa Nhật I Mùa Chay

Năm C

Trực Tuyến (March 06, 2022)

Thánh Lễ Chúa Nhật II Mùa Chay

Năm C

Trực Tuyến (March 13, 2022)

Thánh Lễ Chúa Nhật III Mùa Chay

Năm C

Trực Tuyến (March 20, 2022)

Thánh Lễ Mừng Tết Nguyên Đán

Nhâm Dần

Trực Tuyến (January 30, 2022)

Thánh Lễ Chúa Nhật V Thường Niên

 Năm C

Trực Tuyến (February 06, 2022)

Thánh Lễ Chúa Nhật VI Thường Niên

 Năm C

Trực Tuyến (February 13, 2022)

Thánh Lễ Chúa Nhật VII Thường Niên

 Năm C

Trực Tuyến (February 20, 2022)

Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa Năm C

Trực Tuyến (January 09, 2022)

Chầu Thánh Thể Mừng Năm Kim Khánh Thành Lập GP Charlottte

January 12, 2022

Thánh Lễ Chúa Nhật II Thường Niên

 Năm C

Trực Tuyến (January 16, 2022)

Thánh Lễ Chúa Nhật III Thường Niên

 Năm C

Trực Tuyến (January 23, 2022)

Thánh Lễ Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm C

Trực Tuyến (December 19, 2021)

Thánh Lễ Giáng Sinh Năm C

Trực Tuyến (December 25, 2021)

Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Thánh Gia

Năm C

Trực Tuyến (December 26, 2021)

Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Hiển Linh

Năm C

Trực Tuyến (January 02, 2022)

bottom of page