VIDEOS

NHỮNG SINH HOẠT TRONG GIÁO XỨ

Chúa Nhật XXII Thường Niên A

Trực Tuyến (August 30, 2020)

Chúa Nhật XXIII Thường Niên A

Trực Tuyến (September 06, 2020)

Chúa Nhật XVIII Thường Niên A

Trực Tuyến (August 02, 2020)

Chúa Nhật XIX Thường Niên A

Trực Tuyến (August 09, 2020)

Chúa Nhật XIV Thường Niên A

Trực Tuyến (July 05, 2020)

Chúa Nhật XV Thường Niên A

Trực Tuyến (July 12, 2020)

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

Trực Tuyến (June 07, 2020)

Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Trực Tuyến (June 14, 2020)

Thánh Lễ Chúa Nhật VI Phục Sinh

Trực Tuyến (May 17, 2020)

Chúa Nhật VI Phục Sinh

Chầu Thánh Thể

Trực Tuyến (May 17, 2020)

Thánh Lễ Chúa Nhật IV Phục Sinh

Lúc 8:30AM

Trực Tuyến (May 03, 2020)

Thánh Lễ Chúa Nhật IV Phục Sinh

Lúc 10:30AM

Trực Tuyến (May 03, 2020)

Thánh Lễ Chúa Nhật II Phục Sinh

Lúc 8:30AM

Trực Tuyến (Apr. 19, 2020)

Thánh Lễ Chúa Nhật II Phục Sinh

Lúc 10:30AM

Trực Tuyến (Apr. 19, 2020)

Thứ Sáu Tuần Thánh - Đi Đàng Thánh Giá - Nghi Thức Tử Nạn

Trực Tuyến (Apr. 10, 2020)

Thứ Bảy Tuần Thánh 

Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

Trực Tuyến (Apr. 11, 2020)

Thứ Năm Tuần Thánh - Thánh Lễ Chúa Giêsu Lập Phép Thánh Thể

Trực Tuyến (Apr. 09, 2020)

Thánh Lễ CN Lễ Lá

Trực Tuyến (Apr. 05, 2020)

Lễ Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa - Khai Mạc Năm Thánh Giuse

Ngày 01 Tháng 1, 2020

Thánh Lễ Tân Niên

Ngày 03 Tháng 2, 2019

Tuần Thánh 2019

(18/04 - 19/04)

Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ

Ngày 05 Tháng 5, 2019

Thánh Lễ Rước Lễ Lần Đầu

Ngày 02 Tháng 6, 2019

Thánh Lễ Rước Lễ Lần Đầu

Trực Tuyến (September 13, 2020)

Chúa Nhật XXV Thường Niên A

Trực Tuyến (September 20, 2020)

Chúa Nhật XX Thường Niên A

Trực Tuyến (August 16, 2020)

Chúa Nhật XXI Thường Niên A

Trực Tuyến (August 23, 2020)

Chúa Nhật XVI Thường Niên A

Trực Tuyến (July 19, 2020)

Chúa Nhật XVII Thường Niên A

Trực Tuyến (July 26, 2020)

Chúa Nhật XII Thường Niên A

Trực Tuyến (June 21, 2020)

Chúa Nhật XIII Thường Niên A

Trực Tuyến (June 28, 2020)

Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên

Trực Tuyến (May 24, 2020)

Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Trực Tuyến (May 31, 2020)

Thánh Lễ Chúa Nhật V Phục Sinh

Lúc 8:30AM

Trực Tuyến (May 10, 2020)

Thánh Lễ Chúa Nhật V Phục Sinh

Lúc 10:30AM

Trực Tuyến (May 10, 2020)

Thánh Lễ Chúa Nhật III Phục Sinh

Lúc 8:30AM

Trực Tuyến (Apr. 26, 2020)

Thánh Lễ Chúa Nhật III Phục Sinh

Lúc 10:30AM

Trực Tuyến (Apr. 26, 2020)

Thánh Lễ Chúa Nhật Phục Sinh

Lúc 8:30AM

Trực Tuyến (Apr. 12, 2020)

Thánh Lễ Chúa Nhật Phục Sinh

Lúc 10:30AM

Trực Tuyến (Apr. 12, 2020)

Thánh Lễ CN V Mùa Chay

Trực Tuyến (Mar. 29, 2020)

Hội Chợ Tết Canh Tý

Ngày 24-25-26 Tháng 01, 2020

Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

Ngày 20 Tháng 4, 2019

Thánh Lễ Thêm Sức

Ngày 19 Tháng 5, 2019

Thánh Lễ CN IV Mùa Chay

Trực Tuyến (Mar. 22, 2020)

Lễ Tân Niên Canh Tý

Ngày 26 Tháng 01, 2020

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt-Nam
Ngày 28 Tháng 11, 2019

Rước Kiệu Đức Mẹ Mân Côi
Ngày 06 Tháng 10, 2019

  • Facebook Social Icon

© 2018 - 2020 by Saint Joseph Catholic Parish, Charlotte, North Carolina