VIDEOS

NHỮNG SINH HOẠT TRONG GIÁO XỨ

Lễ Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa - Khai Mạc Năm Thánh Giuse

Ngày 01 Tháng 1, 2020

Thánh Lễ Tân Niên

Ngày 03 Tháng 2, 2019

Tuần Thánh 2019

(18/04 - 19/04)

Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ

Ngày 05 Tháng 5, 2019

Thánh Lễ Rước Lễ Lần Đầu

Ngày 02 Tháng 6, 2019

Lễ Các Thánh

Thứ Năm Ngày 1 Tháng 11, 2018

Lễ Các Linh Hồn

Thứ Sáu Ngày 2 Tháng 11, 2018

Thánh Lễ Giáng Sinh

2018

Lễ Thánh Gia - Bổn Mạng CT Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình

December 30, 2018

Hội Chợ Tết Canh Tý

Ngày 24-25-26 Tháng 01, 2020

Lễ Tân Niên Canh Tý

Ngày 26 Tháng 01, 2020

Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

Ngày 20 Tháng 4, 2019

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt-Nam
Ngày 28 Tháng 11, 2019

Thánh Lễ Thêm Sức

Ngày 19 Tháng 5, 2019

Rước Kiệu Đức Mẹ Mân Côi
Ngày 06 Tháng 10, 2019

Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh

2018

CTTT Hôn Nhân Gia Đình
Picnic tại McDowell Park

CN Ngày 24 Tháng 6, 2018

© 2018 by Saint Joseph Catholic Parish, Charlotte, North Carolina

Follow Us On Face Book

  • Facebook Social Icon