top of page

TỔ CHỨC

LINH MỤC CHÁNH XỨ (PASTOR)

Linh Mục Phêrô Trương Vĩnh Trị

Thầy Sáu (Deacon) Đaminh Nguyễn Thanh Quang

Thư Ký (Admin. Assistant):  Sơ Vêrônica Nguyễn Khánh Uyên Phương    704-504-0907

Kế Toán (Accountant): Anh Đaminh Saviô Vũ Hoàng Bảo                          704-504-0907

 • Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ (Chairman):

       Ông Gioan Baotixita Nguyễn Văn Đệ    (704) 858-1622

 • Phó Chủ Tịch Công Giáo Tiến Hành (Vice Chairman):

       Ông Phaolô Nguyễn Ngọc Tuấn             (704) 712-3866

 • Đại Diện Dân Tộc (Montagnard Representitive):

       Anh Anrê Rangyul Rok                           (980) 201-0530

 • Thư Ký (Secretary):

       Anh Giuse Đỗ Hùng                                (704) 502-2001

 • Anh Phaolô Trần Đức Thịnh (Chairman)  (704) 675-2283

 • Chị Maria Nguyễn Thanh Hằng                 (704) 241-1111

 • Chị Martha Phạm Hồng Trâm                    (704) 649-5578

Trưởng Ban Phụng Vụ:    Anh Phaolô Nguyễn Ngọc Tuấn      1. Trưởng ban Phòng Thánh:

    Anh Phaolô Nguyễn Ngọc Tuấn                (704) 712-3866

2. Trưởng ban cắm hoa:

    Chị Maria Phan Thị Thu                            (980) 254-9885

3. Trưởng ban Thừa Tác Viên Lời Chúa:

     Bà Maria Nguyễn Thị Điệp                       (980) 949-8352

4. Trưởng ban Thừa Tác Viên Thánh Thể:

    Ông Phanxicô Xaviê Lê Quang Chất         (980) 237-2283

5. Trưởng ban Thừa Tác Viên Tiếp Tân:

     Bà Maria Đỗ Lưu Khánh                          (980) 245-8681

6. Trưởng ban Giúp Lễ:

     Anh Tôma Trần Huy Thomas                   (704) 578-7946

7. Đại diện quý vị dân tộc:

     Anh Anrê Rangyul Rok                            (980) 201-0530

8. Đại diện Ca Đoàn Bêlem:

     Anh Micae K Đức Khiêm                         (704) 763-6952

9. Đại diện Ca Đoàn Lửa Thiêng:

     Chị Martha Phạm Hồng Trâm                    (704) 649-5578

10. Đại diện Ca Đoàn Kitô Vua:

     Chị Maria Trần Lưu Thông                      (704) 942-6636

11. Đại diện Ca Đoàn Mân Côi:

     Anh Micae K Đức Khiêm                        (704) 763-6952

12. Đại diện Ca Đoàn Thiếu Nhi:

      Anh Vincentê Phạm Vincent                   (980) 298-0232

 • Anh ĐaminhTrần Nam Phong (Chairman)  (704) 576-7956

 • Ông Gioan Baotixita Nguyễn Văn Đệ         (704) 858-1622

 • Anh Phaolô Trần Đức Thịnh                        (704) 675-2283

 • Ông George Cobb                                        (704) 370-3328

 • Chị Martha Phạm Hồng Trâm                      (704) 649-5578

 • Chị Maria Nguyễn Thị Thanh Thủy             (704) 808-0341

 

 • Cha Xứ Phêrô Trương Vĩnh Trị                   (704) 504-0907

 • Sơ Vêrônica Nguyễn Khánh Uyên Phương (Recoding Secretary)                                                     (704) 504-0907

Trưởng Ban: Cha Xứ Phêrô Trương Vĩnh Trị

Bán Hàng Hằng Tuần

Tổ Mua Hàng: Sơ Vêrônica Nguyễn Khánh Uyên Phương

Tổ Bánh Mì: Bà Maria Đỗ Thị Thu                         (704) 998-9006

Tổ Cà Phê, Chè, Nước: Bà Maria Vũ Trinh Mai    (704) 564-9495

Tổ Chả Giò: Chị Têrêsa Nguyễn Thị Hoa               (704) 345-5420

Tổ Nem Cuốn, Gà Xiên Cây: Bà Maria Hoàng Ngọc Bích     

                                                                                  (704) 380-7151

Tổ Phở, Cơm: Bà Maria Nguyễn Thị Nhài (bà Viết)         

                                                                                   (704) 345-1723

Tổ Rau Quả: Bà Maria Nguyễn Thị Hồng               (704) 752-9126

Tổ Nem Nướng: Bà Maria Phạm Tuyết Lan            (704) 258-5932

Tổ Kiểm Ngân: Anh Phaolô Trần Đức Thịnh          (704) 675-2283

Hội Chợ và Ca Nhạc

Tổ Thực Phẩm: Sơ Vêrônica Nguyễn Khánh Uyên Phương

Tổ Kỹ Thuật: Anh Đaminh Trần Nam Phong          (704) 576-7956

Tổ Thiện Nguyện Viên: Ông Gioan Baotixita Nguyễn Văn Đệ                                                                                                (704) 858-1622

Tổ Văn Nghệ: Chị Têrêsa Trần Mỹ Linh                  (704) 426-3074

Tổ Tài Chánh: Anh Phaolô Trần Đức Thịnh            (704) 675-2283

Tổ Games (Các Trò Chơi Giải Trí)

Tổ Bảo Trợ và Quảng Cáo: Anh Đaminh Saviô Vũ Hoàng Bảo (Coordinator)                                                               (704) 426-3074                                               

 • Ông Gioan Baotixita Nguyễn Văn Đệ                (704) 858-1622

 • Chị Lucia Phạm Bạch Viên Lara                        (704) 777-9047

 • Chị Maria Nguyễn Thanh Hằng                          (704) 241-1111

 • Phụ Trách Âm Thanh và Ánh Sáng:                                     Anh Vincentê Trần Minh Hiền                           (704) 877-8133

 • Phụ Trách Trang Web của Giáo Xứ:                                    Anh Đaminh Saviô Vũ Hoàng Bảo                    (704) 426-3074

 • Phụ Trách Bãi Đậu Xe:                                                             Anh Phêrô K Biên                                               (704) 957-6379

bottom of page