CÁO PHÓ

Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin Cụ Phanxicô Xaviê Lê Văn Bia sinh ngày 02 tháng 03 năm 1929 tại Việt Nam đã tạ thế ngày 08 tháng 06 năm 2021 tại thành phố Charlotte, bang North Carolina, Hoa Kỳ, hưởng thọ 92 tuổi.

Chương trình tang lễ sẽ được cử hành như sau:

  • Thứ Năm ngày 10 tháng 06 từ 4:00PM đến 8:00PM – Thăm Viếng tại nhà Quàn Roseboro’s Mortuary & Crematory. Địa chỉ: 4300 Statesville Rd, Charlotte, NC 28269. Lúc 7:00PM có nghi thức làm phép xác và khăn Tang.

  • Thứ Sáu ngày 11 tháng 06 lúc 10:00AM – Thánh Lễ An Táng tại Thánh Đường Giáo Xứ Thánh Giuse. Địa chỉ: 4929 Sandy Porter Rd, Charlotte, NC 28273. Sau Thánh Lễ, linh cữu sẽ được an táng tại Oaklawn Cemetery. Địa Chỉ: 1615 Oaklawn Ave, Charlotte, NC 28216.

Kính xin quý ông bà và anh chị em hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Phanxicô Xaviê và cho tang quyến trong những lúc đau buồn mất mát này.

Giáo Xứ và Gia Đình Đồng Kính Báo.