top of page

CÁO PHÓ

 

 

 

 

Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin Cụ Phanxicô Xaviê Nguyễn Tải David sinh ngày 03 tháng 04 năm 1933 tại Quảng Trị, Việt Nam đã tạ thế ngày 07 tháng 09 năm 2023 tại thành phố Charlotte, bang North Carolina hưởng thọ 90 tuổi.

Chương trình tang lễ sẽ được cử hành như sau:

  • Thứ Sáu ngày 15 tháng 09 từ 05:00PM đến 9:00PM – Thăm viếng tại nhà quàn McEwen. Địa chỉ: 10500 Park Rd, Charlotte, NC 28210. Lúc 6:00PM có nghi thức làm phép xác, phát tang, đọc kinh, phân ưu và thăm viếng.

  • Thứ Bảy ngày 16 tháng 09 lúc 10:00AM – Thánh Lễ An Táng tại Thánh Đường Giáo Xứ Thánh Giuse. Địa chỉ: 4929 Sandy Porter Rd, Charlotte, NC 28273. Sau Thánh Lễ, linh cữu sẽ được an táng tại Crown Memorial Park. Địa chỉ: 9620 Rodney St, Pineville, NC 28134.

Kính xin quý ông bà và anh chị em hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Phanxicô Xaviê và cho tang quyến trong những lúc đau buồn mất mát này.

Giáo Xứ và Tang Quyến Đồng Kính Báo.

Mr David Tai.jpg
bottom of page