CÁO PHÓ

Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin Ông Giuse Vũ Ngọc Chính sinh ngày 12 tháng 05 năm 1952 tại Việt Nam đã tạ thế ngày 24 tháng 02 năm 2021 tại thành phố Charlotte, bang North Carolina, Hoa Kỳ, hưởng thọ 69 tuổi.

Chương trình tang lễ sẽ được cử hành như sau:

  • Thứ Năm ngày 04 tháng 03 từ 5:00PM đến 8:30PM – Đọc Kinh và Thăm Viếng tại nhà Quàn McEwen. Địa chỉ: 10500 Park Rd, Charlotte, NC 28210.

  • Thứ Sáu ngày 05 tháng 03 lúc 6:00PM – Thánh Lễ Phát Tang tại Thánh Đường Giáo Xứ Thánh Giuse. Địa chỉ: 4929 Sandy Porter Rd, Charlotte, NC 28273. Sau Thánh Lễ đến 9:00PM – Thăm Viếng và Phân Ưu.

  • Thứ Bảy ngày 06 tháng 03 lúc 11:00AM – Thánh Lễ An Táng tại Thánh Đường Giáo Xứ Thánh Giuse. Địa chỉ: 4929 Sandy Porter Rd, Charlotte, NC 28273. Sau Thánh Lễ, linh cữu sẽ được an táng tại Crown Memorial Park. Địa Chỉ: 9620 Rodney St, Pineville, NC 28134.

Kính xin quý ông bà và anh chị em hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Giuse và cho tang quyến trong những lúc đau buồn mất mát này.

  • Facebook Social Icon

© 2018 - 2020 by Saint Joseph Catholic Parish, Charlotte, North Carolina