CÁO PHÓ

Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin Bà Maria Đỗ Thị Thu sinh ngày 18 tháng 01 năm 1956 tại Việt Nam đã tạ thế ngày 27 tháng 06 năm 2022 tại thành phố Charlotte, bang North Carolina, Hoa Kỳ, hưởng thọ 66 tuổi.

Chương trình tang lễ sẽ được cử hành như sau:

  • Thứ Năm ngày 30 tháng 06 từ 6:00PM đến 8:00PM – Thăm viếng tại Nhà Quàn McEwen. Địa chỉ: 10500 Park Rd, Charlotte, NC 28210.

  • Thứ Sáu ngày 01 tháng 07 từ 6:00PM đến 8:00PM – Thăm viếng tại nhà Quàn McEwen. Lúc 7:00PM cử hành nghi thức làm phép xác, làm phép khăn tang, đọc kinh, phân ưu và thăm viếng.

  • Thứ Bảy ngày 02 tháng 07 lúc 10:00AM – Thánh Lễ An Táng tại Thánh Đường Giáo Xứ Thánh Giuse. Địa chỉ: 4929 Sandy Porter Rd, Charlotte, NC 28273. Sau Thánh Lễ, linh cữu sẽ được hỏa táng.

Kính xin quý ông bà và anh chị em hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Maria và cho tang quyến trong những lúc đau buồn mất mát này.

Giáo Xứ và Gia Đình Đồng Kính Báo.