top of page

CÁO PHÓ

 

 

 

 

 

Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin Chị Maria Dương Thị Kim Anh sinh ngày 15 tháng 09 năm 1971 tại Thanh Hóa, Việt Nam đã tạ thế ngày 21 tháng 03 năm 2023 tại thành phố Charlotte, bang North Carolina, Hoa Kỳ, hưởng dương 52 tuổi.

Chương trình tang lễ sẽ được cử hành như sau:

  • Chúa Nhật ngày 26 tháng 03 từ 3:00PM đến 8:00PM – Đọc kinh và Thăm viếng tại Nhà Quàn McEwen Funeral Service – Pineville Chapel. Địa chỉ: 10500 Park Rd, Charlotte, NC 28210. Lúc 6:00PM có nghi thức làm phép xác, phát tang, đọc kinh, phân ưu và thăm viếng.

  • Thứ Hai ngày 27 tháng 03 lúc 10:00AM – Thánh Lễ An Táng tại Thánh Đường Giáo Xứ Thánh Giuse. Địa chỉ: 4929 Sandy Porter Rd, Charlotte, NC 28273. Sau Thánh Lễ, linh cữu sẽ được hỏa táng.

Kính xin quý ông bà và anh chị em hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Maria và cho tang quyến trong những lúc đau buồn mất mát này.

Giáo Xứ và Tang Quyến Đồng Kính Báo.

Chi Kim Anh.jpg
bottom of page