CÁO PHÓ

Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin Ông Phêrô Trần Văn Thanh sinh ngày 21 tháng 05 năm 1941 đã tạ thế ngày 30 tháng 10 năm 2019 tại thành phố Charlotte, bang North Carolina hưởng thọ 78 tuổi.

Chương Trình Tang Lễ Sẽ Được Cử Hành Như Sau:

  • Thứ Sáu ngày 08 tháng 11 lúc 7:00PM: Nghi thức làm phép xác, phát tang, đọc kinh và phân ưu tại nhà quàn JB Tallent. Địa chỉ: 1937 N Sharon Amity Rd, Charlotte, NC 28205.

  • Thứ Bảy ngày 09 tháng 11 lúc 10:00AM: Thánh Lễ An Táng tại Thánh Đường Giáo Xứ Thánh Giuse. Địa chỉ: 4929 Sandy Porter Rd, Charlotte, NC 28273.

Sau Thánh Lễ linh cữu sẽ được an táng tại nghĩa trang Evergreen Cemetery. Địa chỉ: 4426 Central Avenue, Charlotte, NC 28205.

Xin quý ông bà và anh chị em hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Phêrô và cho tang quyến trong những lúc đau buồn mất mát này.

Giáo Xứ và Gia Đình Đồng Kính Báo.

Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin Ông Phêrô Nguyễn Đình Chiến sinh ngày 15  tháng 09  năm 1953 đã tạ thế ngày 05 tháng 11 năm 2019 tại thành phố Charlotte, bang North Carolina hưởng thọ 66 tuổi.

Chương Trình Tang Lễ Sẽ Được Cử Hành Như Sau:

  • Thứ Sáu ngày 08 tháng 11 lúc 8:00PM: Nghi thức làm phép xác, phát tang, đọc kinh và phân ưu tại nhà quàn McEwen Funeral Service. Địa chỉ: 10500 Park Rd, Charlotte, NC 28210.

  • Thứ Bảy ngày 09 tháng 11 lúc 12:00PM: Thánh Lễ An Táng tại Thánh Đường Giáo Xứ Thánh Giuse. Địa chỉ: 4929 Sandy Porter Rd, Charlotte, NC 28273.

Sau Thánh Lễ linh cữu sẽ được hỏa táng. Kính xin quý ông bà và anh chị em hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Phêrô và cho tang quyến trong những lúc đau buồn mất mát này.

Giáo Xứ và Gia Đình Đồng Kính Báo.

© 2018 by Saint Joseph Catholic Parish, Charlotte, North Carolina

  • Facebook Social Icon