CÁO PHÓ

Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin Ông Giuse A Xronh  sinh ngày 12 tháng 07 năm 1951 tại Kontum, Việt Nam đã tạ thế ngày 15 tháng 11 năm 2022 tại thành phố Charlotte, bang North Carolina, Hoa Kỳ, hưởng thọ 71 tuổi.

Chương trình tang lễ sẽ được cử hành như sau:

  • Thứ Năm ngày 17 tháng 11 từ 5:00PM đến 8:00PM – Đọc kinh và Thăm viếng tại Nhà Quàn Forest Lawn West. Địa chỉ: 4601 Freedom Dr, Charlotte, NC 28208.

  • Thứ Sáu ngày 18 tháng 11 từ 6:00PM đến 9:00PM – Đọc kinh và Thăm viếng tại Nhà Quàn Forest Lawn West. Địa chỉ: 4601 Freedom Dr, Charlotte, NC 28208. Lúc 7:00PM có nghi thức làm phép xác, đọc kinh, phân ưu và thăm viếng.

  • Thứ Bảy ngày 19 tháng 11 lúc 10:00AM – Thánh Lễ An Táng tại Thánh Đường Giáo Xứ Thánh Giuse. Địa chỉ: 4929 Sandy Porter Rd, Charlotte, NC 28273.  Sau Thánh Lễ, linh cữu sẽ được an táng tại Nghĩa Trang Forest Lawn West. Địa chỉ: 4601 Freedom Dr, Charlotte, NC 28208.

Kính xin quý ông bà và anh chị em hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Giuse và cho tang quyến trong những lúc đau buồn mất mát này.

Giáo Xứ và Tang Quyến Đồng Kính Báo.