CÁO PHÓ

        Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin Ông Phaolô Trần Vĩnh Thọ sinh ngày 09  tháng 08  năm 1950 đã tạ thế ngày 04 tháng 07 năm 2020 tại thành phố Charlotte, bang North Carolina hưởng thọ 70 tuổi.

       

        Nghi thức tang lễ sẽ được cử hành tại nhà quàn Greene Funeral Home lúc 9:00AM thứ Hai ngày 06 tháng 07 năm 2020. Địa chỉ 1530 South York Road, Gastonia, NC 28052.

 

        Kính xin quý ông bà và anh chị em hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Phaolô và cho tang quyến trong những lúc đau buồn mất mát này.

 

Giáo Xứ và Gia Đình Đồng Kính Báo.

  • Facebook Social Icon

© 2018 - 2020 by Saint Joseph Catholic Parish, Charlotte, North Carolina