CÁO PHÓ

Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin Ông Giuse Võ Quốc Dũng sinh ngày 15 tháng 04 năm 1969 tại Việt Nam đã tạ thế ngày 24 tháng 01 năm 2022 tại thành phố Charlotte, bang North Carolina, Hoa Kỳ, hưởng dương 53 tuổi.

Chương trình tang lễ sẽ được cử hành như sau:

  • Thứ Năm ngày 27 tháng 01 từ 5:00PM đến 9:00PM – Thăm viếng tại nhà Quàn Wilson. Địa chỉ: 5301 Albemarle Rd, Charlotte, NC 28212.  Lúc 7:00PM có nghi thức làm phép xác, làm phép khăn tang, đọc kinh, phân ưu và thăm viếng.

  • Thứ Sáu ngày 28 tháng 01 từ 5:00PM đến 9:00PM – Thăm viếng tại nhà Quàn Wilson. Địa chỉ: 5301 Albemarle Rd, Charlotte, NC 28212.

  • Thứ Bảy ngày 29 tháng 12 lúc 10:00AM – Thánh Lễ An Táng tại Thánh Đường Giáo Xứ Thánh Giuse. Địa chỉ: 4929 Sandy Porter Rd, Charlotte, NC 28273. Sau Thánh Lễ, linh cữu sẽ được an táng tại Sharon Memorial Park. Địa Chỉ: 5716 Monroe Rd, Charlotte, NC 28212.

Kính xin quý ông bà và anh chị em hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Giuse và cho tang quyến trong những lúc đau buồn mất mát này.

Giáo Xứ và Gia Đình Đồng Kính Báo

 

Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin Bà Têrêsa Tô Thị Lan sinh ngày 25 tháng 10 năm 1953 tại Việt Nam đã tạ thế ngày 25 tháng 01 năm 2022 tại thành phố Charlotte, bang North Carolina, Hoa Kỳ, hưởng thọ 69 tuổi.

Chương trình tang lễ sẽ được cử hành như sau:

  • Thứ Hai ngày 31 tháng 01 từ 5:00PM đến 8:00PM – Thăm viếng tại nhà Quàn McEwen. Địa chỉ: 10500 Park Rd, Charlotte, NC 28210.  Lúc 7:00PM có nghi thức làm phép xác, làm phép khăn tang, đọc kinh, phân ưu và thăm viếng.

  • Thứ Ba ngày 01 tháng 02 lúc 10:00AM – Thánh Lễ An Táng tại Thánh Đường Giáo Xứ Thánh Giuse. Địa chỉ: 4929 Sandy Porter Rd, Charlotte, NC 28273. Sau Thánh Lễ, linh cữu sẽ được an táng tại Sharon Memorial Park. Địa Chỉ: 5716 Monroe Rd, Charlotte, NC 28212.

Kính xin quý ông bà và anh chị em hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn sa và cho tang quyến trong những lúc đau buồn mất mát này.

Giáo Xứ và Gia Đình Đồng Kính Báo