CÁO PHÓ

Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin ông (Giuse) Gary Walter White sinh ngày 26 tháng 09 năm 1962 tại thành phố Chicago, bang Illinois đã tạ thế ngày 27 tháng 11 năm 2020 tại thành phố Charlotte, bang North Carolina hưởng dương 58 tuổi.

Chương trình tang lễ sẽ được cử hành như sau:

  • Thứ Sáu ngày 04 tháng 12 từ 6:00PM đến 9:00PM – Thăm viếng tại nhà quàn McEwen. Địa chỉ: 10500 Park Rd, Charlotte, NC 28210. Lúc 7:00PM sẽ có nghi thức làm phép xác, phát tang và đọc kinh cầu nguyện.

  • Thứ Bảy ngày 05 tháng 12 lúc 10:00AM – Thánh Lễ An Táng tại Thánh Đường Giáo Xứ Thánh Giuse. Địa chỉ: 4929 Sandy Porter Rd, Charlotte, NC 28273. Sau Thánh Lễ linh cữu sẽ được hỏa táng tại Forest Lawn West Crematory.

Kính xin quý ông bà và anh chị em hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Giuse và cho tang quyến trong những lúc đau buồn mất mát này.

 

Giáo Xứ và Gia Đình Đồng Kính Báo.

  • Facebook Social Icon

© 2018 - 2020 by Saint Joseph Catholic Parish, Charlotte, North Carolina