top of page

CÁO PHÓ

Ông Gioan Baotixita Quân.jpg

Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin Ông Gioan Baotixita Trần Không Quân sinh ngày 27 tháng 07 năm 1962 tại Trà Vinh, Việt Nam đã tạ thế ngày 21 tháng 03 năm 2024 tại thành phố Charlotte, bang North Carolina hưởng thọ 61 tuổi.

Chương trình tang lễ sẽ được cử hành như sau:

  • Thứ Bảy ngày 23 tháng 03 từ 5:00PM đến 9:00PM – Thăm viếng tại nhà quàn McEwen-Pineville. Địa chỉ: 10500 Park Rd, Charlotte, NC 28210. Lúc 7:30PM có nghi thức làm phép xác, phát tang, đọc kinh, phân ưu và thăm viếng.

  • Chúa Nhật ngày 24 tháng 03 từ 5:00PM đến 9:00PM – Thăm viếng tại nhà quàn McEwen-Pineville. Địa chỉ: 10500 Park Rd, Charlotte, NC 28210.

  • Thứ Hai ngày 25 tháng 03 lúc 10:00AM – Thánh Lễ An Táng tại Thánh Đường Giáo Xứ Thánh Giuse. Địa chỉ: 4929 Sandy Porter Rd, Charlotte, NC 28273. Sau Thánh Lễ, linh cữu sẽ được hỏa táng.

Kính xin quý ông bà và anh chị em hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Gioan Baotixita và cho tang quyến trong những lúc đau buồn mất mát này.

Giáo Xứ và Tang Quyến Đồng Kính Báo.

Cụ Maria Túy.jpg

Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Túy sinh ngày 20 tháng 03 năm 1927 tại Quảng Ngãi, Việt Nam đã tạ thế ngày 21 tháng 03 năm 2024 tại thành phố Charlotte, bang North Carolina hưởng thọ 97  tuổi.

Chương trình tang lễ sẽ được cử hành như sau:

  • Thứ Ba ngày 26 tháng 03 từ 5:00PM đến 9:00PM – Thăm viếng tại nhà quàn McEwen - Pineville. Địa chỉ: 10500 Park Rd, Charlotte, NC 28210. Lúc 7:00PM có nghi thức làm phép xác, phát tang, đọc kinh, phân ưu và thăm viếng.

  • Thứ Tư ngày 27 tháng 03 lúc 11:00AM – Thánh Lễ An Táng tại Thánh Đường Giáo Xứ Thánh Giuse. Địa chỉ: 4929 Sandy Porter Rd, Charlotte, NC 28273. Sau Thánh Lễ, linh cữu sẽ được an táng tại Nghĩa Trang Crown Memorial Park. Địa chỉ: 9620 Rodney St, Pineville, NC 28134.

Kính xin quý ông bà và anh chị em hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Maria và cho tang quyến trong những lúc đau buồn mất mát này.

Giáo Xứ và Tang Quyến Đồng Kính Báo.

bottom of page