CÁO PHÓ

Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin Ông Phêrô A Đuh sinh ngày 01 tháng 02 năm 1941 đã tạ thế ngày 21 tháng 12 năm 2019 tại thành phố Charlotte, bang North Carolina hưởng thọ 78 tuổi.

Chương Trình Tang Lễ Sẽ Được Cử Hành Như Sau:

  • Thứ Sáu ngày 27 tháng 12 lúc 7:00PM: Nghi thức làm phép xác, phát tang, đọc kinh và phân ưu tại nhà quàn Wilson. Địa chỉ: 5301 Albemarle Charlotte, NC 28212.  

  • Thứ Bảy ngày 28 tháng 12 lúc 11:00AM: Thánh Lễ An Táng tại Thánh Đường Giáo Xứ Thánh Giuse. Địa chỉ: 4929 Sandy Porter Rd, Charlotte, NC 28273.

Sau Thánh Lễ linh cữu sẽ được an táng tại nghĩa trang Crown Memorial park Cemetery. Địa chỉ: 9620 Rodney Street Pineville, NC 28134.  

Kính xin quý ông bà và anh chị em hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Phêrô và cho tang quyến trong những lúc đau buồn mất mát này.

Giáo Xứ và Gia Đình Đồng Kính Báo.

Follow Us On Face Book

  • Facebook Social Icon

© 2018 by Saint Joseph Catholic Parish, Charlotte, North Carolina