CÁO PHÓ

Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin Anh Augustinô Đoàn Tiến Trung sinh ngày 21  tháng 05  năm 1985 đã tạ thế ngày 31 tháng 03 năm 2020 tại thành phố Charlotte, bang North Carolina hưởng dương 35 tuổi.

Chương Trình Tang Lễ Sẽ Được Cử Hành Như Sau:

  • Từ thứ Sáu ngày 03 tháng 04 đến thứ Hai ngày 06 tháng 04, từ 11:00AM đến 10:00PM: Thăm viếng tại nhà quàn McEwen Funeral Service. Địa chỉ: 10500 Park Rd, Charlotte, NC 28210.

  • Thứ Sáu ngày 03 tháng 04, lúc 7:00PM: Nghi thức làm phép xác và phát tang tại nhà quàn McEwen Funeral Service.

  • Thứ Ba ngày 07 tháng 04 lúc 10:00AM: Thánh Lễ An Táng tại Thánh Đường Giáo Xứ Thánh Giuse. Địa chỉ: 4929 Sandy Porter Rd, Charlotte, NC 28273.

Sau Thánh Lễ linh cữu sẽ được an táng tại nghĩa trang Sharon Memorial Park. Địa chỉ: 5716 Monroe Rd, Charlotte, NC 28212. Kính xin quý ông bà và anh chị em hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Augustinô và cho tang quyến trong những lúc đau buồn mất mát này.

Xin Lưu Ý: Vì theo lệnh cấm tập trung trên mười người của quận Mecklenburg, xin quý ông bà và anh chị em hiệp thông cầu nguyện với gia đình qua Thánh Lễ An Táng trực tuyến cùng kênh YouTube với Thánh Lễ trực tuyến mỗi Chúa Nhật.

Giáo Xứ và Gia Đình Đồng Kính Báo.

© 2018 by Saint Joseph Catholic Parish, Charlotte, North Carolina

Follow Us On Face Book

  • Facebook Social Icon