GXTGiuse.JPG
LỜI NGỎ - WELCOME

 

Giáo Xứ Thánh Giuse rất hân hạnh được quý vị ghé thăm. Chúng tôi hy vọng qua trang mạng này quý vị có được những thông tin cập nhật về những sinh hoạt của giáo xứ, những giờ lễ và các Bí Tích, cũng như những hình ảnh và videos sinh hoạt trong giáo xứ

Saint Joseph Catholic Parish is honored to welcome you. We hope through this website you will have necessary information about office hours, mass times, events and activities of our parish.

GIỜ VĂN PHÒNG - OFFICE HOURS
Thứ Ba (Tuesday) - Thứ Sáu (Friday):
           9:00 AM - 5:00 PM
Thứ Bảy (Saturday) & Chúa Nhật (Sunday):
          9:00 AM - 1:00 PM
Thứ Hai (Monday): Đóng Cửa (Closed)
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 10

Cầu cho sứ mệnh của giáo dân trong Giáo Hội: Chúng ta cầu nguyện cho giáo dân, đặc biệt là phụ nữ, nhờ phép Rửa tội, được tham gia nhiều hơn vào các lĩnh vực hữu trách trong Giáo hội.

Tuesday - Friday                      
  • 6:00 PM: Thánh Lễ (Mass in Vietnamese)

Saturday Vigil

  • 6:00 PM: Thánh Lễ Chúa Nhật (Mass in Vietnamese)

 

Sunday

  • 8:30 AM: Thánh Lễ Chúa Nhật (Mass in Vietnamese)

  • 10:30 AM: Thánh Lễ Chúa Nhật (Mass in Vietnamese)

  • 12:30 PM: Mass in English (Thánh Lễ bằng Tiếng Anh)

 

Lễ Buộc Trong Tuần - Holy Days of Obligation 

  • 7:30 AM, 12:00 PM, 7:00 PM

 

Những Dịp Lễ Đặc Biệt - Special Events

  • Xin Xem Thông Báo (Please See Announcement)

SOLEMNITIES AND HOLY DAYS OF OBLIGATION IN NOVEMBER

THÔNG BÁO

Giáo Xứ Thánh Giuse xin thông báo cho tất cả quý ông bà và anh chị em được biết: chúng ta đã có kênh YouTube riêng của giáo xứ để trực tuyến Thánh Lễ 8:30AM Chúa Nhật hàng tuần. Đây là link kết nối vào kênh YouTube của giáo xứ: https://www.youtube.com/user/GiaoXuThanhGiuse4929/featured?view_as=subscriber

Kính xin quý ông bà và anh chị em chia sẻ (share) thông tin này giúp cho những anh chị em chưa biết. Và kính xin quý ông bà và anh chị em subscribe vào kênh này để tiện việc nối kết hàng tuần. Giáo xứ xin chân thành cám ơn.

BÍ TÍCH GIẢI TỘI

Thứ Ba - Thứ Bảy

5:00 PM - 5:45 PM, và theo hẹn

Chúa Nhật cuối tháng sau Thánh Lễ 12:30 PM

Mùa Vọng và Mùa Chay: Xin xem thông báo

BÍ TÍCH RỬA TỘI

Mỗi thứ Bảy đầu tháng vào lúc:

8:30 AM và 12:00 PM.

Xin ghi danh với văn phòng giáo xứ

BÍ TÍCH HÔN PHỐI

Xin lấy hẹn để gặp Cha Chánh Xứ 6 tháng trước Lễ Thành Hôn

BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN

Xin liên lạc trực tiếp với Cha Chánh Xứ: 

(704) 277-0267

TÌM HIỂU ƠN GỌI

Xin liên lạc với Cha Chánh Xứ hoặc Sơ Uyên Phương: 

(704) 504-0907

MÌNH THÁNH CHÚA CHO BỆNH NHÂN

Xin liên lạc với văn phòng giáo xứ: 

(704) 504-0907

GIÁO LÝ TÂN TÒNG

Xin liên lạc với văn phòng giáo xứ:

(704) 504-0907

THỦ TỤC TIÊU HÔN

Xin liên lạc Cha Chánh Xứ:

(704) 504-0907 hoặc 

chị Têrêsa Hoàng Thu Hằng:

(704) 906-4388 

CONFESSION

Tuesday - Saturday

5:00 PM - 5:45 PM, and by appointment

Last Sunday of the month after 12:30 PM Mass

Advent and Lent:  Please see announcement

BAPTISM

First Saturday of the month at:

8:30 AM and 12:00 PM.

Please register with the parish office

MATRIMONY

Please contact our office at least 6 months prior to the wedding date

BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN

Xin liên lạc trực tiếp với Cha Chánh Xứ: 

(704) 277-0267

VOCATION DISCERNMENT

Please contact Father Tri or Sister Veronica: 

(704) 504-0907

HOLY COMMUNION FOR THE SICK AND THE HOMEBOUND

Please contact our office:

(704) 504-0907

R.C.I.A

Please contact our office:

(704) 504-0907

FOR ANNULLMENT 

Please contact the pastor:

(704) 504-0907 or

Mrs. Hang Thu Hoang:

(704) 906-4388

Thứ Hai - Monday (October 26, 2020)

Không Có Thánh Lễ (No Mass)

Thứ Ba - Tuesday (October 27, 2020)

5:30 PM: Chầu Thánh Thể (Adoration)

6:00 PM: Thánh Lễ (Mass): Cầu Cho Những Anh Chị Em Đau Yếu Trong Giáo Xứ

Thứ Tư - Wednesday (October 28, 2020): Thánh Simon và Thánh Giuđa, TĐ, Lễ Kính (Saint Simon and Saint Jude, Apostles)

5:30 PM: Chầu Thánh Thể (Adoration)

6:00 PM: Thánh Lễ (Mass): Cầu Cho Những Anh Chị Em Đã Và Đang Cộng Tác Xây Dựng Giáo Xứ

Thứ Năm - Thursday (October 29, 2020)

5:30 PM: Đọc Kinh Lòng Chúa Thương Xót (Chaplet of Divine Mercy)

6:00 PM: Thánh Lễ (Mass): Cầu Cho Ơn Cải Sửa Tâm Hồn

Thứ Sáu - Friday (October 30, 2020)

5:30 PM: Đi Đàng Thánh Giá (Stations of the Cross)

6:00 PM: Thánh Lễ Riêng (Private Mass): Cầu Cho Các Linh Hồn Đã Qua Đời Trong Giáo Xứ

Thứ Bảy - Saturday (October 31, 2020)

5:30 PM: Chầu Thánh Thể (Adoration)

6:00 PM: Thánh Lễ Chúa Nhật XXXI Thường Niên A - 31st Sunday of Ordinary Time (Saturday Vigil): Cầu Cho Giáo Dân Trong Giáo Xứ

  • Facebook Social Icon

© 2018 - 2020 by Saint Joseph Catholic Parish, Charlotte, North Carolina