GXTGiuse.JPG
youtube.png

Đặt Mua Các Món Ăn Online

Tạo hình Vẽ hoa đào, hoa mai.png
Tạo hình Vẽ hoa đào, hoa mai.png
Tạo hình Vẽ hoa đào, hoa mai.png
Tạo hình Vẽ hoa đào, hoa mai.png
LỜI NGỎ - WELCOME

 

Giáo Xứ Thánh Giuse rất hân hạnh được quý vị ghé thăm. Chúng tôi hy vọng qua trang mạng này quý vị có được những thông tin cập nhật về những sinh hoạt của giáo xứ, những giờ lễ và các Bí Tích, cũng như những hình ảnh và videos sinh hoạt trong giáo xứ

Saint Joseph Catholic Parish is honored to welcome you. We hope through this website you will have necessary information about office hours, mass times, events and activities of our parish.

GIỜ VĂN PHÒNG - OFFICE HOURS
Thứ Ba (Tuesday) - Thứ Sáu (Friday):
           9:00 AM - 5:00 PM
Thứ Bảy (Saturday) & Chúa Nhật (Sunday):
          9:00 AM - 1:00 PM
Thứ Hai (Monday): Đóng Cửa (Closed)
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05

Cầu cho những người có trách nhiệm về tài chính làm việc với các chính phủ để điều chỉnh lãnh vực tài chính và bảo vệ người dân khỏi những nguy hiểm của nó.

GIỜ LỄ - MASS TIMES
Tuesday - Friday                      
 • 6:00 PM: Thánh Lễ (Mass in Vietnamese)

Saturday Vigil

 • 6:00 PM: Thánh Lễ Chúa Nhật (Mass in Vietnamese)

 

Sunday

 • 8:30 AM: Thánh Lễ Chúa Nhật (Mass in Vietnamese)

 • 10:30 AM: Thánh Lễ Chúa Nhật (Mass in Vietnamese)

 • 12:30 PM: Mass in English (Thánh Lễ Tiếng Anh)

 

Lễ Buộc Trong Tuần - Holy Days of Obligation 

 • 7:30 AM, 12:00 PM, 7:00 PM

 

Những Dịp Lễ Đặc Biệt - Special Events

 • Xin Xem Thông Báo (Please See Announcement)

RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU

Chương trình chuẩn bị và Thánh Lễ cho các em rước lễ lần đầu đã được thay đổi. Kính xin quý phụ huynh cập nhật các thông tin sau đây:

 • Xin quý phụ huynh đưa các em đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ mỗi Chúa Nhật.

 • Xin quý phụ huynh đưa các em đến tham dự các buổi tĩnh tâm và xưng tội vào những ngày thứ Bảy đầu tháng sau đây:

 • June 05, 2021 từ 10:00AM đến 1:00PM (Tĩnh Tâm và Xưng Tội)

 • July 03, 2021 từ 10:00AM đến 1:00PM (Tĩnh Tâm và Xưng Tội)

 • August 07, 2021 từ 10:00AM đến 1:00PM (Tĩnh Tâm và Xưng Tội)

 • September 11, 2021 từ 10:00PM đến 1:00PM (Xưng Tội và Tập Nghi Thức)

 • September 12, 2021 lúc 12:30PM – Thánh Lễ Rước Lễ Lần Đầu

CÁC BÍ TÍCH - SACRAMENTS

BÍ TÍCH GIẢI TỘI

Thứ Ba - Thứ Bảy

5:00 PM - 5:45 PM, và theo hẹn

Chúa Nhật cuối tháng sau Thánh Lễ 12:30 PM

Mùa Vọng và Mùa Chay: Xin xem thông báo

BÍ TÍCH RỬA TỘI

Mỗi thứ Bảy đầu tháng vào lúc:

8:30 AM và 12:00 PM.

Xin ghi danh với văn phòng giáo xứ

BÍ TÍCH HÔN PHỐI

Xin lấy hẹn để gặp Cha Chánh Xứ 6 tháng trước Lễ Thành Hôn

BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN

Xin liên lạc trực tiếp với Cha Chánh Xứ: 

(704) 277-0267

TÌM HIỂU ƠN GỌI

Xin liên lạc với Cha Chánh Xứ hoặc Sơ Uyên Phương: 

(704) 504-0907

MÌNH THÁNH CHÚA CHO BỆNH NHÂN

Xin liên lạc với văn phòng giáo xứ: 

(704) 504-0907

GIÁO LÝ TÂN TÒNG

Xin liên lạc với văn phòng giáo xứ:

(704) 504-0907

THỦ TỤC TIÊU HÔN

Xin liên lạc Cha Chánh Xứ:

(704) 504-0907 hoặc 

chị Têrêsa Hoàng Thu Hằng:

(704) 906-4388 

CONFESSION

Tuesday - Saturday

5:00 PM - 5:45 PM, and by appointment

Last Sunday of the month after 12:30 PM Mass

Advent and Lent:  Please see announcement

BAPTISM

First Saturday of the month at:

8:30 AM and 12:00 PM.

Please register with the parish office

MATRIMONY

Please contact our office at least 6 months prior to the wedding date

BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN

Xin liên lạc trực tiếp với Cha Chánh Xứ: 

(704) 277-0267

VOCATION DISCERNMENT

Please contact Father Tri or Sister Veronica: 

(704) 504-0907

HOLY COMMUNION FOR THE SICK AND THE HOMEBOUND

Please contact our office:

(704) 504-0907

R.C.I.A

Please contact our office:

(704) 504-0907

FOR ANNULLMENT 

Please contact the pastor:

(704) 504-0907 or

Mrs. Hang Thu Hoang:

(704) 906-4388

PHỤNG VỤ TRONG TUẦN (WEEKLY LITURGY)

Thứ Hai - Monday (June 14, 2021)

Không Có Thánh Lễ (No Mass)

Thứ Ba - Tuesday (June 15, 2021)

5:30 PM: Chầu Thánh Thể (Adoration)

6:00 PM: Thánh Lễ (Mass): Cầu Cho Những Anh Chị Em Đau Yếu Trong Giáo Xứ

Thứ Tư - Wednesday (June 16, 2021)

5:30 PM: Chầu Thánh Thể (Adoration)

6:00 PM: Thánh Lễ (Mass): Cầu Cho Những Anh Chị Em Đã và Đang Cộng Tác Xây Dựng Giáo Xứ

Thứ Năm - Thursday (June 17, 2021)

5:30 PM: Đọc Kinh Lòng Chúa Thương Xót (Chaplet of Divine Mercy)

6:00 PM: Thánh Lễ (Mass): Cầu Cho Ơn Cải Sửa Tâm Hồn

Thứ Sáu - Friday (June 18, 2021)

5:30 PM: Chầu Thánh Thể (Adoration)

6:00 PM: Thánh Lễ (Mass): Cầu Cho Các Linh Hồn Đã Qua Đời Trong Giáo Xứ

Thứ Bảy - Saturday (June 19, 2021)

5:30 PM: Chầu Thánh Thể (Adoration)

6:00 PM: Thánh Lễ Chúa Nhật XII Thường Niên - 12th Sunday in Ordinary Time (Saturday Vigil): Cầu Cho Giáo Dân Trong Giáo Xứ