top of page
LỜI NGỎ - WELCOME

 

Giáo Xứ Thánh Giuse rất hân hạnh được quý vị ghé thăm. Chúng tôi hy vọng qua trang mạng này quý vị có được những thông tin cập nhật về những sinh hoạt của giáo xứ, những giờ lễ và các Bí Tích, cũng như những hình ảnh và videos sinh hoạt trong giáo xứ.

Saint Joseph Catholic Parish is honored to welcome you. We hope through this website you will have necessary information about office hours, mass times, events and activities of our parish.

GIỜ VĂN PHÒNG - OFFICE HOURS
Thứ Ba (Tuesday) - Thứ Sáu (Friday):
           9:00 AM - 5:00 PM
Thứ Bảy (Saturday) & Chúa Nhật (Sunday):
          9:00 AM - 1:00 PM
Thứ Hai (Monday): Đóng Cửa (Closed)
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05

Cầu nguyện cho việc đào tạo các tu sĩ nam nữ và các chủng sinh: Chúng ta hãy cầu nguyện để các tu sĩ nam nữ và các chủng sinh được lớn lên trong tiến trình ơn gọi nhờ việc đào tạo nhân bản, mục vụ, thiêng liêng và cộng đoàn, làm họ trở thành những chứng nhân đáng tin cậy vào Tin Mừng.

cáo phó button.jpg
GIỜ LỄ - MASS TIMES
Tuesday - Friday                      
  • 6:00 PM: Thánh Lễ (Mass in Vietnamese)

Saturday Vigil

  • 6:00 PM: Thánh Lễ Chúa Nhật (Mass in Vietnamese)

 

Sunday

  • 8:30 AM: Thánh Lễ Chúa Nhật (Mass in Vietnamese)

  • 10:30 AM: Thánh Lễ Chúa Nhật (Mass in Vietnamese)

  • 12:30 PM: Mass in English (Thánh Lễ Tiếng Anh)

 

Lễ Buộc Trong Tuần - Holy Days of Obligation 

  • 7:30 AM, 7:00 PM

 

Những Dịp Lễ Đặc Biệt - Special Events and Masses

  • Xin Xem Thông Báo (Please See Announcement)

CHÚC MỪNG

Giáo Xứ Thánh Giuse xin chúc mừng những em sau đây sẽ được Rước Lễ Lần Đầu:

Holy Communion.jpg

Anna Tien Nguyen

Anna Elise Rmah-A

Arianna Hoai Thanh Pham

Bailey Anh-Thu Nguyen

Benjamin Dat Quoc Le

Brianna Vu

Christina Maria Rmah

Christopher Tran

Dylan Kien Nhat Tran

Edward Duong Nguyen

Emma Thien-Anh Vu

Francis K Eban

Grace My An Luong

Grace Lynn Tran

Han Doan Nhu Nguyen

Henry Tran

Hunter Huy Nguyen

Izzabella Arie Nguyen

Jade An Eckrote

Jason Nghe Nguyen

Jason Dat Nguyen

Jimmy Long Doan

Joseph Hoang

Logan Nguyen Hodges

Mai Huynh Nguyen

Matthew Hoang Pham

Peter Doan

Rosey Xung Nguyen

Sabrina Violet Tran

Sophia Grace Tran

Steven Truong Mai

Tan Tai Bui

Tien Dung Nguyen

Truc Lam Nguyen

Tuong Hoang Thien Ho

PHỤNG VỤ TRONG TUẦN (WEEKLY LITURGY)

Thứ Hai - Monday (May 20, 2024)

Không Có Thánh Lễ (No Mass)

Thứ Ba - Tuesday (May 21, 2024): Thánh Christopher Magallanes, LM và Các Bạn Tử Đạo (Saint Christopher Magallanes, Priest and Companions, Martyrs)

5:30 PM: Chầu Thánh Thể (Adoration)

6:00 PM: Thánh Lễ (Mass): Cầu Cho Những Anh Chị Em Đau Yếu Trong Giáo Xứ

Thứ Tư – Wednesday (May 22, 2024): Thánh Rita Cascia, NT (Saint Rita of Cascia, Religious)

5:30 PM: Chầu Thánh Thể (Adoration)

6:00 PM: Thánh Lễ (Mass): Cầu Cho Những Anh Chị Em Đã và Đang Cộng Tác Xây Dựng Giáo Xứ

Thứ Năm - Thursday (May 23, 2024)

5:30 PM: Đọc Kinh Lòng Chúa Thương Xót (Chaplet of Divine Mercy)

6:00 PM: Thánh Lễ (Mass): Cầu Cho Ơn Cải Sửa Tâm Hồn

Thứ Sáu - Friday (May 24, 2024)

5:30 PM: Chầu Thánh Thể (Adoration)

6:00 PM: Thánh Lễ (Mass): Cầu Cho Các Linh Hồn Đã Qua Đời Trong Giáo Xứ

Thứ Bảy - Saturday (May 25, 2024)

5:30 PM: Chầu Thánh Thể (Adoration) 

6:00 PM: Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - The Most Holy Trinity (Saturday Vigil): Cầu Cho Giáo Dân Trong Giáo Xứ 

CÁC BÍ TÍCH - SACRAMENTS

Ordinary Time

BÍ TÍCH GIẢI TỘI

Thứ Ba - Thứ Bảy

5:00 PM - 5:45 PM, và theo hẹn

Chúa Nhật cuối tháng sau Thánh Lễ 12:30 PM

Mùa Vọng và Mùa Chay: Xin xem thông báo

BÍ TÍCH RỬA TỘI

Mỗi thứ Bảy đầu tháng vào lúc:

8:30 AM và 12:00 PM.

Xin ghi danh với văn phòng giáo xứ

BÍ TÍCH HÔN PHỐI

Xin lấy hẹn để gặp Cha Chánh Xứ 6 tháng trước Lễ Thành Hôn

BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN

Xin liên lạc trực tiếp với Cha Chánh Xứ: 

(704) 277-0267

TÌM HIỂU ƠN GỌI

Xin liên lạc với Cha Chánh Xứ hoặc Sơ Uyên Phương: 

(704) 504-0907

MÌNH THÁNH CHÚA CHO BỆNH NHÂN

Xin liên lạc với văn phòng giáo xứ: 

(704) 504-0907

GIÁO LÝ TÂN TÒNG

Xin liên lạc với văn phòng giáo xứ:

(704) 504-0907

THỦ TỤC TIÊU HÔN

Xin liên lạc Cha Chánh Xứ:

(704) 504-0907 hoặc 

chị Têrêsa Hoàng Thu Hằng:

(704) 906-4388 

CONFESSION

Tuesday - Saturday

5:00 PM - 5:45 PM, and by appointment

Last Sunday of the month after 12:30 PM Mass

Advent and Lent:  Please see announcement

BAPTISM

First Saturday of the month at:

8:30 AM and 12:00 PM.

Please register with the parish office

MATRIMONY

Please contact our office at least 6 months prior to the wedding date

ANNOINTING OF THE SICK

Please Call  (704) 277-0267

VOCATION DISCERNMENT

Please contact Father Tri or Sister Veronica: 

(704) 504-0907

HOLY COMMUNION FOR THE SICK AND THE HOMEBOUND

Please contact our office:

(704) 504-0907

R.C.I.A

Please contact our office:

(704) 504-0907

FOR ANNULLMENT 

Please contact the pastor:

(704) 504-0907 or

Mrs. Hang Thu Hoang:

(704) 906-4388

bottom of page