GXTGiuse.JPG
youtube.png
LỜI NGỎ - WELCOME

 

Giáo Xứ Thánh Giuse rất hân hạnh được quý vị ghé thăm. Chúng tôi hy vọng qua trang mạng này quý vị có được những thông tin cập nhật về những sinh hoạt của giáo xứ, những giờ lễ và các Bí Tích, cũng như những hình ảnh và videos sinh hoạt trong giáo xứ

Saint Joseph Catholic Parish is honored to welcome you. We hope through this website you will have necessary information about office hours, mass times, events and activities of our parish.

GIỜ VĂN PHÒNG - OFFICE HOURS
Thứ Ba (Tuesday) - Thứ Sáu (Friday):
           9:00 AM - 5:00 PM
Thứ Bảy (Saturday) & Chúa Nhật (Sunday):
          9:00 AM - 1:00 PM
Thứ Hai (Monday): Đóng Cửa (Closed)
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 11

Cầu cho những người đang bị trầm cảm: Xin cho những người đang bị trầm cảm hoặc kiệt sức có thể tìm được sự nâng đỡ và ánh sáng, giúp họ mở lòng hướng đến sự sống.

GIỜ LỄ - MASS TIMES
Tuesday - Friday                      
 • 6:00 PM: Thánh Lễ (Mass in Vietnamese)

Saturday Vigil

 • 6:00 PM: Thánh Lễ Chúa Nhật (Mass in Vietnamese)

 

Sunday

 • 8:30 AM: Thánh Lễ Chúa Nhật (Mass in Vietnamese)

 • 10:30 AM: Thánh Lễ Chúa Nhật (Mass in Vietnamese)

 • 12:30 PM: Mass in English (Thánh Lễ Tiếng Anh)

 

Lễ Buộc Trong Tuần - Holy Days of Obligation 

 • 7:30 AM, 12:00 PM, 7:00 PM

 

Những Dịp Lễ Đặc Biệt - Special Events

 • Xin Xem Thông Báo (Please See Announcement)

Lịch Giải Tội Mùa Vọng 2021

 • Thứ Ba – Thứ Bảy: 4:00PM – 5:45PM

 • Chúa Nhật: 5:00PM – 6:00PM

*** Xin Lưu Ý: Thứ Tư Ngày 22 Tháng 12 Là Ngày Cuối Để Giải Tội.

Các Ngày Và Giờ Lễ Quan Trọng Trong Tháng 12, 2021

 • Ngày 08 Tháng 12: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Lễ Buộc: Thánh Lễ Lúc 7:30AM và 7:00PM.

 • Ngày 24 Tháng 12: Lễ Vọng Giáng Sinh: Thánh Lễ Lúc 5:00PM và 8:00PM.

 • Ngày 25 Tháng 12: Lễ Giáng Sinh: Thánh Lễ Lúc 8:30AM; 10:30AM và 12:30PM.

 • Ngày 26 Tháng 12: Lễ Thánh Gia: Thánh Lễ Lúc 8:30AM; 10:30AM và 12:30PM.

 • Ngày 01 Tháng 01, 2022: Lễ Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa – Lễ Trọng: Thánh Lễ Lúc 10:00AM.

 • Các Giờ Lễ Cuối Tuần (Chiều Thứ Bảy và Sáng Chúa Nhật) Vẫn Như Bình Thường.

Mua Vong.jpg
CÁC BÍ TÍCH - SACRAMENTS

Ordinary Time

BÍ TÍCH GIẢI TỘI

Thứ Ba - Thứ Bảy

5:00 PM - 5:45 PM, và theo hẹn

Chúa Nhật cuối tháng sau Thánh Lễ 12:30 PM

Mùa Vọng và Mùa Chay: Xin xem thông báo

BÍ TÍCH RỬA TỘI

Mỗi thứ Bảy đầu tháng vào lúc:

8:30 AM và 12:00 PM.

Xin ghi danh với văn phòng giáo xứ

BÍ TÍCH HÔN PHỐI

Xin lấy hẹn để gặp Cha Chánh Xứ 6 tháng trước Lễ Thành Hôn

BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN

Xin liên lạc trực tiếp với Cha Chánh Xứ: 

(704) 277-0267

TÌM HIỂU ƠN GỌI

Xin liên lạc với Cha Chánh Xứ hoặc Sơ Uyên Phương: 

(704) 504-0907

MÌNH THÁNH CHÚA CHO BỆNH NHÂN

Xin liên lạc với văn phòng giáo xứ: 

(704) 504-0907

GIÁO LÝ TÂN TÒNG

Xin liên lạc với văn phòng giáo xứ:

(704) 504-0907

THỦ TỤC TIÊU HÔN

Xin liên lạc Cha Chánh Xứ:

(704) 504-0907 hoặc 

chị Têrêsa Hoàng Thu Hằng:

(704) 906-4388 

CONFESSION

Tuesday - Saturday

5:00 PM - 5:45 PM, and by appointment

Last Sunday of the month after 12:30 PM Mass

Advent and Lent:  Please see announcement

BAPTISM

First Saturday of the month at:

8:30 AM and 12:00 PM.

Please register with the parish office

MATRIMONY

Please contact our office at least 6 months prior to the wedding date

BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN

Xin liên lạc trực tiếp với Cha Chánh Xứ: 

(704) 277-0267

VOCATION DISCERNMENT

Please contact Father Tri or Sister Veronica: 

(704) 504-0907

HOLY COMMUNION FOR THE SICK AND THE HOMEBOUND

Please contact our office:

(704) 504-0907

R.C.I.A

Please contact our office:

(704) 504-0907

FOR ANNULLMENT 

Please contact the pastor:

(704) 504-0907 or

Mrs. Hang Thu Hoang:

(704) 906-4388

PHỤNG VỤ TRONG TUẦN (WEEKLY LITURGY)

Thứ Hai - Monday (November 29, 2021)

Không Có Thánh Lễ (No Mass)

Thứ Ba - Tuesday (November 30, 2021): Thánh Anrê TĐ, Lễ Kính (Saint Andrew)

5:30 PM: Chầu Thánh Thể (Adoration)

6:00 PM: Thánh Lễ (Mass): Cầu Cho Những Anh Chị Em Đau Yếu Trong Giáo Xứ

Thứ Tư - Wednesday (December 01, 2021)

5:30 PM: Chầu Thánh Thể (Adoration)

6:00 PM: Thánh Lễ (Mass): Cầu Cho Những Anh Chị Em Đã và Đang Cộng Tác Xây Dựng Giáo Xứ

Thứ Năm - Thursday (December 02, 2021)

5:30 PM: Đọc Kinh Lòng Chúa Thương Xót (Chaplet of Divine Mercy)

6:00 PM: Thánh Lễ (Mass): Cầu Cho Ơn Cải Sửa Tâm Hồn

Thứ Sáu - Friday (December 03, 2021): Thánh Phanxicô Xaviê, LM, Lễ Nhớ (Saint Francis Xavier)

5:30 PM: Đi Đàng Thánh Giá (Stations of The Cross)

6:00 PM: Thánh Lễ (Mass): Cầu Cho Các Linh Hồn Đã Qua Đời Trong Giáo Xứ

Thứ Bảy Đầu Tháng - Saturday (December 04, 2021)

7:30 AM: Thánh Lễ (Mass)

5:30 PM: Chầu Thánh Thể (Adoration)

6:00 PM: Thánh Lễ Chúa Nhật II Mùa Vọng  - 2nd Sunday of Advent (Saturday Vigil): Cầu Cho Giáo Dân Trong Giáo Xứ