top of page
LỜI NGỎ - WELCOME

 

Giáo Xứ Thánh Giuse rất hân hạnh được quý vị ghé thăm. Chúng tôi hy vọng qua trang mạng này quý vị có được những thông tin cập nhật về những sinh hoạt của giáo xứ, những giờ lễ và các Bí Tích, cũng như những hình ảnh và videos sinh hoạt trong giáo xứ

Saint Joseph Catholic Parish is honored to welcome you. We hope through this website you will have necessary information about office hours, mass times, events and activities of our parish.

GIỜ VĂN PHÒNG - OFFICE HOURS
Thứ Ba (Tuesday) - Thứ Sáu (Friday):
           9:00 AM - 5:00 PM
Thứ Bảy (Saturday) & Chúa Nhật (Sunday):
          9:00 AM - 1:00 PM
Thứ Hai (Monday): Đóng Cửa (Closed)
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 6

Cầu cho việc loại bỏ hình thức tra tấn: Chúng ta hãy cầu nguyện cho cộng đồng quốc tế biết cam kết một cách cụ thể để bảo đảm loại bỏ hình thức tra tấn, cũng như cam đoan hỗ trợ các nạn nhân và gia đình của họ.

GIỜ LỄ - MASS TIMES
Tuesday - Friday                      
  • 6:00 PM: Thánh Lễ (Mass in Vietnamese)

Saturday Vigil

  • 6:00 PM: Thánh Lễ Chúa Nhật (Mass in Vietnamese)

 

Sunday

  • 8:30 AM: Thánh Lễ Chúa Nhật (Mass in Vietnamese)

  • 10:30 AM: Thánh Lễ Chúa Nhật (Mass in Vietnamese)

  • 12:30 PM: Mass in English (Thánh Lễ Tiếng Anh)

 

Lễ Buộc Trong Tuần - Holy Days of Obligation 

  • 7:30 AM, 7:00 PM

 

Những Dịp Lễ Đặc Biệt - Special Events

  • Xin Xem Thông Báo (Please See Announcement)

Thông Báo Mừng Năm Kim Khánh Thành Lập Giáo Phận Charlotte

(1972-2022)

      Ngày 12 Tháng 01 Năm 1972 là ngày hồng phúc đặc biệt đối với Giáo Phận Charlotte bởi vì ngày 12 tháng 01 năm 1972 Đức Thánh Cha Phaolô VI đã chính thức thành lập Giáo Phận Charlotte thân yêu của chúng ta.

        Ngày 12 tháng 01 năm 2022 là ngày kỷ niệm năm mươi năm thành lập giáo phận. Để mừng ngày kỷ niệm trọng đại này, Đức Giám Mục Peter J. Jugis đã long trọng công bố Năm Kim Khánh kể từ ngày 12 tháng 01 năm 2022 đến ngày 12 tháng 01 năm 2023 với chủ đề “Đức Tin Quý Hơn Vàng” (1 Pet 1:7). Và Thánh Lễ Khai Mạc Mừng Năm Kim Khánh sẽ được tổ chức vào ngày 12 tháng 01 năm 2022.

       Vì tình hình dịch cúm vẫn còn đang hoành hành, cho nên việc tổ chức đã được thay đổi và sắp xếp lại như sau. Ở tại mỗi giáo xứ trên toàn giáo phận, cha xứ cùng với giáo dân tại địa phương sẽ tổ chức giờ Chầu Thánh Thể và Thánh Lễ Khai Mạc Mừng Kim Khánh cùng giờ và cùng ngày với giờ Chầu Thánh Thể và Thánh Lễ Khai Mạc Mừng Kim Khánh của Đức Giám Mục tại nhà thờ Chánh Tòa.

        Ngày 12 tháng 01 năm 2022 lúc 5:30PM ở tại tất cả các giáo xứ trên toàn giáo phận sẽ bắt đầu giờ Chầu Thành Thể. Đúng 7:00PM thì tất cả các giáo xứ trên toàn giáo phận cùng dâng Thánh Lễ Khai Mạc Mừng Năm Kim Khánh. Ở tại Giáo Xứ Thánh Giuse chúng ta cũng sẽ cử hành theo chương trình này.

       Chúng tôi xin kính mời quý ông bà và anh chị em hãy sắp xếp công việc để đến tham dự giờ Chầu Thánh Thể và Thánh Lễ Trọng Thể Khai Mạc Năm Kim Khánh. Đây là một cơ hội của ơn phúc Chúa ban thật đúng như lời Thánh Phêrô đã nói: đức tin quý giá hơn vàng. Khi nào Giáo Phận có thêm các chương trình khác trong năm để mừng Năm Kim Khánh, chúng tôi sẽ thông báo đến quý ông bà và anh chị em.

Pentecost.jpg
CÁC BÍ TÍCH - SACRAMENTS

Ordinary Time

BÍ TÍCH GIẢI TỘI

Thứ Ba - Thứ Bảy

5:00 PM - 5:45 PM, và theo hẹn

Chúa Nhật cuối tháng sau Thánh Lễ 12:30 PM

Mùa Vọng và Mùa Chay: Xin xem thông báo

BÍ TÍCH RỬA TỘI

Mỗi thứ Bảy đầu tháng vào lúc:

8:30 AM và 12:00 PM.

Xin ghi danh với văn phòng giáo xứ

BÍ TÍCH HÔN PHỐI

Xin lấy hẹn để gặp Cha Chánh Xứ 6 tháng trước Lễ Thành Hôn

BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN

Xin liên lạc trực tiếp với Cha Chánh Xứ: 

(704) 277-0267

TÌM HIỂU ƠN GỌI

Xin liên lạc với Cha Chánh Xứ hoặc Sơ Uyên Phương: 

(704) 504-0907

MÌNH THÁNH CHÚA CHO BỆNH NHÂN

Xin liên lạc với văn phòng giáo xứ: 

(704) 504-0907

GIÁO LÝ TÂN TÒNG

Xin liên lạc với văn phòng giáo xứ:

(704) 504-0907

THỦ TỤC TIÊU HÔN

Xin liên lạc Cha Chánh Xứ:

(704) 504-0907 hoặc 

chị Têrêsa Hoàng Thu Hằng:

(704) 906-4388 

CONFESSION

Tuesday - Saturday

5:00 PM - 5:45 PM, and by appointment

Last Sunday of the month after 12:30 PM Mass

Advent and Lent:  Please see announcement

BAPTISM

First Saturday of the month at:

8:30 AM and 12:00 PM.

Please register with the parish office

MATRIMONY

Please contact our office at least 6 months prior to the wedding date

ANNOINTING OF THE SICK

Please Call  (704) 277-0267

VOCATION DISCERNMENT

Please contact Father Tri or Sister Veronica: 

(704) 504-0907

HOLY COMMUNION FOR THE SICK AND THE HOMEBOUND

Please contact our office:

(704) 504-0907

R.C.I.A

Please contact our office:

(704) 504-0907

FOR ANNULLMENT 

Please contact the pastor:

(704) 504-0907 or

Mrs. Hang Thu Hoang:

(704) 906-4388

PHỤNG VỤ TRONG TUẦN (WEEKLY LITURGY)

Thứ Hai - Monday (May 29, 2023)

Không Có Thánh Lễ (No Mass)

Thứ Ba - Tuesday (May 30, 2023)

5:30 PM: Chầu Thánh Thể (Adoration)

6:00 PM: Thánh Lễ (Mass): Cầu Cho Những Anh Chị Em Đau Yếu Trong Giáo Xứ

Thứ Tư – Wednesday (May 31, 2023)

5:30 PM: Chầu Thánh Thể (Adoration)

6:00 PM: Thánh Lễ (Mass): Cầu Cho Những Anh Chị Em Đã và Đang Cộng Tác Xây Dựng Giáo Xứ

Thứ Năm - Thursday (June 01, 2023): Thánh Giustinô, TĐ, Lễ Nhớ (Saint Justin, Martyr)

5:30 PM: Đọc Kinh Lòng Chúa Thương Xót

6:00 PM: Thánh Lễ (Mass): Cầu Cho Ơn Cải Sửa Tâm Hồn

Thứ Sáu - Friday (June 02, 2023)

5:30 PM: Chầu Thánh Thể (Adoration)

6:00 PM: Thánh Lễ (Mass): Cầu Cho Các Linh Hồn Đã Qua Đời Trong Giáo Xứ

Thứ Bảy Đầu Tháng - Saturday (June 03, 2023)

7:30 AM: Thánh Lễ (Mass) 

5:30 PM: Chầu Thánh Thể (Adoration)

6:00 PM: Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - THE MOST HOLY TRINITY (Saturday Vigil): Cầu Cho Giáo Dân Trong Giáo Xứ

bottom of page