GXTGiuse.JPG
youtube.png

Đặt Mua Các Món Ăn Online

Tạo hình Vẽ hoa đào, hoa mai.png
Tạo hình Vẽ hoa đào, hoa mai.png
Tạo hình Vẽ hoa đào, hoa mai.png
Tạo hình Vẽ hoa đào, hoa mai.png
LỜI NGỎ - WELCOME

 

Giáo Xứ Thánh Giuse rất hân hạnh được quý vị ghé thăm. Chúng tôi hy vọng qua trang mạng này quý vị có được những thông tin cập nhật về những sinh hoạt của giáo xứ, những giờ lễ và các Bí Tích, cũng như những hình ảnh và videos sinh hoạt trong giáo xứ

Saint Joseph Catholic Parish is honored to welcome you. We hope through this website you will have necessary information about office hours, mass times, events and activities of our parish.

GIỜ VĂN PHÒNG - OFFICE HOURS
Thứ Ba (Tuesday) - Thứ Sáu (Friday):
           9:00 AM - 5:00 PM
Thứ Bảy (Saturday) & Chúa Nhật (Sunday):
          9:00 AM - 1:00 PM
Thứ Hai (Monday): Đóng Cửa (Closed)
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 7

Cầu cho chúng ta trở nên những kiết trúc sư can đảm và nhiệt huyết của đối thoại và tình hữu nghị trong những hoàn cảnh xung đột chính trị, kinh tế và xã hội.

(Faith Formation and TNTT Registration)

youtube.png
GIỜ LỄ - MASS TIMES
Tuesday - Friday                      
 • 6:00 PM: Thánh Lễ (Mass in Vietnamese)

Saturday Vigil

 • 6:00 PM: Thánh Lễ Chúa Nhật (Mass in Vietnamese)

 

Sunday

 • 8:30 AM: Thánh Lễ Chúa Nhật (Mass in Vietnamese)

 • 10:30 AM: Thánh Lễ Chúa Nhật (Mass in Vietnamese)

 • 12:30 PM: Mass in English (Thánh Lễ Tiếng Anh)

 

Lễ Buộc Trong Tuần - Holy Days of Obligation 

 • 7:30 AM, 12:00 PM, 7:00 PM

 

Những Dịp Lễ Đặc Biệt - Special Events

 • Xin Xem Thông Báo (Please See Announcement)

Green Leaves

Ordinary Time

THÔNG BÁO CỦA KHỐI GIÁO LÝ

Đăng Ký Cho Niên Học 2021-2022:

 • Link Đăng Ký Cho Các Em Học Giáo Lý Đã Được Post Trên Trang Web Của Giáo Xứ. Kính Xin Quý Phục Huynh Ghi Danh Cho Con Em Của Mình Sớm Nhất Có Thể. Ngày Cuối Để Đăng Ký Là Ngày 15 Tháng 08.

Ngày Khai Giảng:

 • Niên Học 2021-2022 Sẽ Được Bắt Đầu Vào Chúa Nhật 29 Tháng 08 Năm 2021. Thánh Lễ Khai Giảng Niên Học Mới Sẽ Được Cử Hành Lúc 12:30PM Cùng Ngày.

 • Niên Học 2021-2022, Các Em Sẽ Đến Nhà Thờ Và Học Tại Các Phòng Học Của Giáo Xứ.

Lớp Rước Lễ Lần Đầu:

 • July 03, 2021 từ 10:00AM đến 1:00PM – Các Em Rước Lễ Lần Đầu Sẽ Tĩnh Tâm và Xưng Tội.

 • August 07, 2021 từ 10:00AM đến 1:00PM – Các Em Rước Lễ Lần Đầu Sẽ Tĩnh Tâm và Xưng Tội.

 • September 11, 2021 từ 10:00PM đến 1:00PM – Các Em Rước Lễ Lần Đầu Sẽ Xưng Tội và Tập Nghi Thức.

 • September 12, 2021 lúc 12:30PM – Thánh Lễ Rước Lễ Lần Đầu

Lớp Thêm Sức:

 • Các Em Trong Lớp Thêm Sức Của Năm Vừa Qua Sẽ Được Tĩnh Tâm Và Tập Dợt Vào Ngày Thứ Bảy 25 Tháng 09 Năm 2021.

 • Thánh Lễ Thêm Sức Sẽ Được Cử Hành Lúc 6:00PM Ngày Thứ Hai 27 Tháng 09. Đức Giám Mục Peter Jugis Sẽ Đến Ban Bí Tích Thêm Sức Cho Các Em.

CÁC BÍ TÍCH - SACRAMENTS

BÍ TÍCH GIẢI TỘI

Thứ Ba - Thứ Bảy

5:00 PM - 5:45 PM, và theo hẹn

Chúa Nhật cuối tháng sau Thánh Lễ 12:30 PM

Mùa Vọng và Mùa Chay: Xin xem thông báo

BÍ TÍCH RỬA TỘI

Mỗi thứ Bảy đầu tháng vào lúc:

8:30 AM và 12:00 PM.

Xin ghi danh với văn phòng giáo xứ

BÍ TÍCH HÔN PHỐI

Xin lấy hẹn để gặp Cha Chánh Xứ 6 tháng trước Lễ Thành Hôn

BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN

Xin liên lạc trực tiếp với Cha Chánh Xứ: 

(704) 277-0267

TÌM HIỂU ƠN GỌI

Xin liên lạc với Cha Chánh Xứ hoặc Sơ Uyên Phương: 

(704) 504-0907

MÌNH THÁNH CHÚA CHO BỆNH NHÂN

Xin liên lạc với văn phòng giáo xứ: 

(704) 504-0907

GIÁO LÝ TÂN TÒNG

Xin liên lạc với văn phòng giáo xứ:

(704) 504-0907

THỦ TỤC TIÊU HÔN

Xin liên lạc Cha Chánh Xứ:

(704) 504-0907 hoặc 

chị Têrêsa Hoàng Thu Hằng:

(704) 906-4388 

CONFESSION

Tuesday - Saturday

5:00 PM - 5:45 PM, and by appointment

Last Sunday of the month after 12:30 PM Mass

Advent and Lent:  Please see announcement

BAPTISM

First Saturday of the month at:

8:30 AM and 12:00 PM.

Please register with the parish office

MATRIMONY

Please contact our office at least 6 months prior to the wedding date

BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN

Xin liên lạc trực tiếp với Cha Chánh Xứ: 

(704) 277-0267

VOCATION DISCERNMENT

Please contact Father Tri or Sister Veronica: 

(704) 504-0907

HOLY COMMUNION FOR THE SICK AND THE HOMEBOUND

Please contact our office:

(704) 504-0907

R.C.I.A

Please contact our office:

(704) 504-0907

FOR ANNULLMENT 

Please contact the pastor:

(704) 504-0907 or

Mrs. Hang Thu Hoang:

(704) 906-4388

PHỤNG VỤ TRONG TUẦN (WEEKLY LITURGY)

Thứ Hai - Monday (July 26, 2021)

Không Có Thánh Lễ (No Mass)

Thứ Ba - Tuesday (July 27, 2021)

5:30 PM: Chầu Thánh Thể (Adoration)

6:00 PM: Thánh Lễ (Mass): Cầu Cho Những Anh Chị Em Đau Yếu Trong Giáo Xứ

Thứ Tư - Wednesday (July 28, 2021)

5:30 PM: Chầu Thánh Thể (Adoration)

6:00 PM: Thánh Lễ (Mass): Cầu Cho Những Anh Chị Em Đã và Đang Cộng Tác Xây Dựng Giáo Xứ

Thứ Năm - Thursday (July 29, 2021)

5:30 PM: Đọc Kinh Lòng Chúa Thương Xót (Chaplet of Divine Mercy)

6:00 PM: Thánh Lễ (Mass): Cầu Cho Ơn Cải Sửa Tâm Hồn

Thứ Sáu - Friday (July 30, 2021)

5:30 PM: Đi Đàng Thánh Giá (Stations of The Cross)

6:00 PM: Thánh Lễ (Mass): Cầu Cho Các Linh Hồn Đã Qua Đời Trong Giáo Xứ

Thứ Bảy - Saturday (July 31, 2021)

5:30 PM: Chầu Thánh Thể (Adoration)

6:00 PM: Thánh Lễ Chúa Nhật XVIII Thường Niên - 18th Sunday in Ordinary Time (Saturday Vigil): Cầu Cho Giáo Dân Trong Giáo Xứ