GXTGiuse.JPG

Đặt Mua Các Món Ăn Online

LỜI NGỎ - WELCOME

 

Giáo Xứ Thánh Giuse rất hân hạnh được quý vị ghé thăm. Chúng tôi hy vọng qua trang mạng này quý vị có được những thông tin cập nhật về những sinh hoạt của giáo xứ, những giờ lễ và các Bí Tích, cũng như những hình ảnh và videos sinh hoạt trong giáo xứ

Saint Joseph Catholic Parish is honored to welcome you. We hope through this website you will have necessary information about office hours, mass times, events and activities of our parish.

GIỜ VĂN PHÒNG - OFFICE HOURS
Thứ Ba (Tuesday) - Thứ Sáu (Friday):
           9:00 AM - 5:00 PM
Thứ Bảy (Saturday) & Chúa Nhật (Sunday):
          9:00 AM - 1:00 PM
Thứ Hai (Monday): Đóng Cửa (Closed)
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 01

Cầu Cho Tình Huynh Đệ Nhân Loại: Xin Chúa ban cho chúng ta được sống trọn vẹn tình huynh đệ với anh chị em thuộc các tôn giáo khác, cầu nguyện cho nhau và khoan dung với hết mọi người.

Tuesday - Friday                      
  • 6:00 PM: Thánh Lễ (Mass in Vietnamese)

Saturday Vigil

  • 6:00 PM: Thánh Lễ Chúa Nhật (Mass in Vietnamese)

 

Sunday

  • 8:30 AM: Thánh Lễ Chúa Nhật (Mass in Vietnamese)

  • 10:30 AM: Thánh Lễ Chúa Nhật (Mass in Vietnamese)

  • 12:30 PM: Mass in English (Thánh Lễ bằng Tiếng Anh)

 

Lễ Buộc Trong Tuần - Holy Days of Obligation 

  • 7:30 AM, 12:00 PM, 7:00 PM

 

Những Dịp Lễ Đặc Biệt - Special Events

  • Xin Xem Thông Báo (Please See Announcement)

CHƯƠNG TRÌNH MỪNG TẾT TÂN SỬU 2021

Kính thưa quý ông bà và anh chị em,

  Giáo xứ xin kính gởi đến quý ông bà và anh chị em Chương Trình Mừng Tết Tân Sửu 2021 như sau:

Thánh Lễ

•Ngày 11 Tháng 02 (Thứ Năm - Đêm Giao Thừa)

 11:00PM: Thánh Lễ Giao Thừa (Có Lộc Thánh và Lì Xì)

•Ngày 12 Tháng 02 (Thứ Sáu - Mùng Một Tết)

 10:00AM: Thánh Lễ Tân Niên (Có Lộc Thánh và Lì Xì)

•Ngày 13 Tháng 02 (Thứ Bảy - Mùng Hai Tết)

 6:00PM – Thánh Lễ Tân Niên (Có Lộc Thánh và Lì Xì)

•Ngày 14 Tháng 02 (Chúa Nhật - Mùng Ba Tết)

 8:30AM, 10:30AM và 12:30PM: Thánh Lễ Tân Niên (Có Lộc Thánh và Lì Xì)

Gian Hàng Tết

Bắt Đầu Chúa Nhật ngày 24 tháng 01, giáo xứ sẽ có Gian Hàng Tết để phục vụ cho quý ông bà và anh chị em mừng Tết cổ truyền. Trong tình trạng hiện tại của COVID-19, giáo xứ cố gắng tạo mọi phương cách dễ dàng và an toàn nhất cho quý ông bà và anh chị em mua hàng như sau:

Cách Thứ Nhất:

•Quý ông bà và anh chị em order online và đến pick up tại gian hàng ngay bên ngoài hội trường.

•Quý ông bà và anh chị em vào trang Web của giáo xứ thì sẽ thấy link Order Online, xin bấm vào link để order.

Cách Thứ Hai:

•Quý ông bà và anh chị em có thể đến mua hàng tại gian hàng ngay bên ngoài hội trường, nhưng xin quý ông bà và anh chị em tuân theo luật cách ly an toàn và đeo khẩu trang.

•Tất cả các món/mặt hàng đều được bán TO GO ONLY.

Xin Lưu Ý:

•Thực Đơn đã được post trên trang Web của giáo xứ.

•Giờ Bán Hàng và giờ Pick Up Orders là từ 9:00AM đến 12:00PM ngày Chúa Nhật.

Giáo xứ xin kính mời quý ông bà và anh chị em đến ủng hộ.

BÍ TÍCH GIẢI TỘI

Thứ Ba - Thứ Bảy

5:00 PM - 5:45 PM, và theo hẹn

Chúa Nhật cuối tháng sau Thánh Lễ 12:30 PM

Mùa Vọng và Mùa Chay: Xin xem thông báo

BÍ TÍCH RỬA TỘI

Mỗi thứ Bảy đầu tháng vào lúc:

8:30 AM và 12:00 PM.

Xin ghi danh với văn phòng giáo xứ

BÍ TÍCH HÔN PHỐI

Xin lấy hẹn để gặp Cha Chánh Xứ 6 tháng trước Lễ Thành Hôn

BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN

Xin liên lạc trực tiếp với Cha Chánh Xứ: 

(704) 277-0267

TÌM HIỂU ƠN GỌI

Xin liên lạc với Cha Chánh Xứ hoặc Sơ Uyên Phương: 

(704) 504-0907

MÌNH THÁNH CHÚA CHO BỆNH NHÂN

Xin liên lạc với văn phòng giáo xứ: 

(704) 504-0907

GIÁO LÝ TÂN TÒNG

Xin liên lạc với văn phòng giáo xứ:

(704) 504-0907

THỦ TỤC TIÊU HÔN

Xin liên lạc Cha Chánh Xứ:

(704) 504-0907 hoặc 

chị Têrêsa Hoàng Thu Hằng:

(704) 906-4388 

CONFESSION

Tuesday - Saturday

5:00 PM - 5:45 PM, and by appointment

Last Sunday of the month after 12:30 PM Mass

Advent and Lent:  Please see announcement

BAPTISM

First Saturday of the month at:

8:30 AM and 12:00 PM.

Please register with the parish office

MATRIMONY

Please contact our office at least 6 months prior to the wedding date

BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN

Xin liên lạc trực tiếp với Cha Chánh Xứ: 

(704) 277-0267

VOCATION DISCERNMENT

Please contact Father Tri or Sister Veronica: 

(704) 504-0907

HOLY COMMUNION FOR THE SICK AND THE HOMEBOUND

Please contact our office:

(704) 504-0907

R.C.I.A

Please contact our office:

(704) 504-0907

FOR ANNULLMENT 

Please contact the pastor:

(704) 504-0907 or

Mrs. Hang Thu Hoang:

(704) 906-4388

Thứ Hai - Monday (January 18, 2021)

Không Có Thánh Lễ (No Mass)

Thứ Ba - Tuesday (January 19, 2021)

5:30 PM: Chầu Thánh Thể (Adoration)

6:00 PM: Thánh Lễ (Mass): Cầu Cho Những Anh Chị Em Đau Yếu Trong Giáo Xứ

Thứ Tư - Wednesday (January 20, 2021)

5:30 PM: Chầu Thánh Thể (Adoration)

6:00 PM: Thánh Lễ (Mass): Cầu Cho Những Anh Chị Em Đã và Đang Cộng Tác Xây Dựng Giáo Xứ

Thứ Năm - Thursday (January 21, 2021)

5:30 PM: Đọc Kinh Lòng Chúa Thương Xót (Chaplet of Divine Mercy)

6:00 PM: Thánh Lễ (Mass): Cầu Cho Những Anh Chị Em Đã và Đang Cộng Tác Xây Dựng Giáo Xứ

Thứ Sáu - Friday (January 22, 2021)

5:30 PM: Chầu Thánh Thể (Adoration) 

6:00 PM: Thánh Lễ (Mass): Cầu Cho Các Linh Hồn Đã Qua Đời Trong Giáo Xứ)

Thứ Bảy - Saturday (January 23, 2021)

5:30 PM: Chầu Thánh Thể (Adoration)

6:00 PM: Thánh Lễ Chúa Nhật III Thường Niên - Third Sunday in Ordinary Time (Saturday Vigil): Cầu Cho Giáo Dân Trong Giáo Xứ

  • Facebook Social Icon

© 2018 - 2020 by Saint Joseph Catholic Parish, Charlotte, North Carolina