GXTGiuse.JPG
LỜI NGỎ - WELCOME

 

Giáo Xứ Thánh Giuse rất hân hạnh được quý vị ghé thăm. Chúng tôi hy vọng qua trang mạng này quý vị có được những thông tin cập nhật về những sinh hoạt của giáo xứ, những giờ lễ và các Bí Tích, cũng như những hình ảnh và videos sinh hoạt trong giáo xứ

Saint Joseph Catholic Parish is honored to welcome you. We hope through this website you will have necessary information about office hours, mass times, events and activities of our parish.

GIỜ VĂN PHÒNG - OFFICE HOURS
Thứ Ba (Tuesday) - Thứ Sáu (Friday): 9:00 AM - 5:00 PM
Thứ Bảy (Saturday) & Chúa Nhật (Sunday): 9:00 AM - 1:00 PM
Thứ Hai (Monday): Đóng Cửa (Closed)
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 1

Cầu cho việc kiến tạo hòa bình trên thế giới: Xin cho các Kitô hữu, những người theo các các tôn giáo khác nhau, tất cả những người thành tâm thiện chí, cùng nhau kiến tạo hòa bình và công lý trên thế giới.

Mừng Tết Canh Tý 2020

Tuesday - Friday                      
 • 6:00 PM: Thánh Lễ (Mass in Vietnamese)

Saturday Vigil

 • 6:00 PM: Thánh Lễ Chúa Nhật (Mass in Vietnamese)

Sunday

 • 8:30 AM: Thánh Lễ Chúa Nhật (Mass in Vietnamese)

 • 10:30 AM: Thánh Lễ Chúa Nhật (Mass in Vietnamese)

 • 12:30 PM: Mass in English (Thánh Lễ bằng Tiếng Anh)

Lễ Buộc Trong Tuần - Holy Days of Obligation 

 •   7:30 AM, 12:00 PM, 7:00 PM

IMG_6281.jpg
HC Tet 2020 poster.jpg
2020 Lunar New Year Festival.jpg
Food Menu.jpg

BÍ TÍCH GIẢI TỘI

Thứ Ba - Thứ Bảy

5:00 PM - 5:45 PM, và theo hẹn

Chúa Nhật cuối tháng sau Thánh Lễ 12:30 PM

Mùa Vọng và Mùa Chay:

Xin xem thông báo

CONFESSION

Tuesday - Saturday

5:00 PM - 5:45 PM, and by appointment

Last Sunday of the month after 12:30 PM Mass

Advent and Lent:

Please see announcement

BÍ TÍCH RỬA TỘI

Mỗi thứ Bảy đầu tháng vào lúc:

8:30 AM và 12:00 PM.

Xin ghi danh với văn phòng giáo xứ

BAPTISM

First Saturday of the month at:

8:30 AM and 12:00 PM.

Please register with the parish office

BÍ TÍCH HÔN PHỐI

Xin lấy hẹn để gặp Cha Chánh Xứ 6 tháng trước Lễ Thành Hôn

MATRIMONY

Please contact our office at least 6 months prior to the wedding date

BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN

Xin liên lạc trực tiếp với Cha Chánh Xứ: (704) 277-0267

ANNOINTING OF THE SICK

Please contact the pastor:

(704) 277-0267

TÌM HIỂU ƠN GỌI

Xin liên lạc với Cha Chánh Xứ hoặc Sơ Uyên Phương: 

(704) 504-0907

VOCATION DISCERNMENT

Please contact Father Tri or Sister Veronica: 

(704) 504-0907

MÌNH THÁNH CHÚA CHO BỆNH NHÂN

Xin liên lạc với văn phòng giáo xứ: (704) 504-0907

HOLY COMMUNION FOR THE SICK AND THE HOMEBOUND

Please contact our office:

(704) 504-0907

GIÁO LÝ TÂN TÒNG

Xin liên lạc với văn phòng giáo xứ: (704) 504-0907

R.C.I.A

Please contact our office:

(704) 504-0907

THỦ TỤC TIÊU HÔN

Xin liên lạc Cha Chánh Xứ: (704) 504-0907 hoặc chị Têrêsa Hoàng Thu Hằng: (704) 906-4388 

FOR ANNULLMENT 

Please contact the pastor:

(704) 504-0907 or

Mrs. Hang Thu Hoang:

(704) 906-4388

Thứ Hai - Monday (Jan. 20, 2020) 

Không Có Thánh Lễ (No Mass)

Thứ Ba - Tuesday (Jan. 21, 2020)

Thánh Anê, TNTĐ, Lễ Nhớ

 • 5:30 PM: Chầu Thánh Thể (Adoration)

 • 8:00 PM: Thánh Lễ (Mass): Cầu Cho Những Anh Chị Em Đau Yếu Trong Giáo Xứ

Thứ Tư - Wednesday (Jan. 22, 2020) 

 • 5:30 PM: Chầu Thánh Thể (Adoration)

 • 8:00 PM: Thánh Lễ (Mass): Cầu Cho Những Anh Chị Em Đã và Đang Cộng Tác Xây Dựng Giáo Xứ

Thứ Năm - Thursday (Jan. 23, 2020) 

 • 5:30 PM: Đọc Kinh Lòng Chúa Thương Xót (Chaplet of Divine Mercy)

 • 6:00 PM: Thánh Lễ (Mass): Cầu Cho Ơn Cải Sửa Tâm Hồn

Thứ Sáu - Friday (Jan. 10, 2020)

 • 5:30 PM: Chầu Thánh Thể (Adoration)

 • 6:00 PM: Thánh Lễ (Mass): Cầu Cho Các Linh Hồn Đã Qua Đời Trong Giáo Xứ 

Thứ Bảy - Saturday (Jan. 11, 2020) 

 • 5:30 PM: Chầu Thánh Thể (Adoration)

 • 6:00 PM: Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Chúa Giê su Chịu Phép Rửa - The Baptism of the Lord (Saturday Vigil): Cầu Cho Giáo Dân Trong Giáo Xứ

CHƯƠNG TRÌNH MỪNG NĂM THÁNH GIUSE

 • Ngày 01 tháng 01 năm 2020 lúc 10:00AM – Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh.

 • Mỗi thứ Tư đầu tháng lúc 6:00PM – Thánh Lễ Kính Thánh Giuse.

 • Mỗi tối thứ Bảy của tuần lễ thứ ba trong tháng lúc 8:00PM – Đọc Kinh Cầu Nguyện Tại Tượng Đài Thánh Giuse.

 • Ngày 19 tháng 03 năm 2020 lúc 6:00PM – Thánh Lễ Kính Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Mẹ.

 • Ngày 03 tháng 05 năm 2020 lúc 10:00AM – Thánh Lễ Trọng Thể Kính Thánh Giuse Thợ – Quan Thầy Của Giáo Xứ.

 • Ngày 27 tháng 12 năm 2020 – Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh

Follow Us On Face Book

 • Facebook Social Icon

© 2018 by Saint Joseph Catholic Parish, Charlotte, North Carolina